Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Realizowane projekty
dlaczego warto u nas wydawac
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Mirosława Kaczmarek - Konsument na rynku bankowości mobilnej w Polsce. Podobieństwa i różnice międzypokoleniowe
Okładka książki: Alina Matuszak-Flejszman (Editor) - Zarządzanie środowiskowe
Okładka książki: Dawid Obrzeżgiewicz - Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Okładka książki: Agnieszka Ziomek (Editor) - Produktywność pracy zdalnej w ocenie pracowników w warunkach gospodarki cyfrowej
Okładka książki: Jacek Jankiewicz (Editor) - Ekonomia menedżerska. Zbiór zadań
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Aleksander Grzelak - Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Okładka książki: Baha Kalinowska-Sufinowicz - Osoby młode na rynku pracy
Okładka książki: Ewa Różańska (Editor) - Sprawozdawczość niefinansowa. Ujawnianie i atestacja informacji niefinansowych w świetle regulacji i standardów
Okładka książki: Sylwia Konecka, Anna Łupicka (Editors) - Logistykacja gospodarki światowej
Okładka książki: Hanna Nowak-Mizgalska, Aleksandra Szulczewska-Remi (Editors) - Przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw. Pomysły – wdrożenie – komercjalizacja – rozwój
Okładka książki: Jan Polowczyk - Paradoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne
Okładka książki: Anna Dankowska, Marta Szeliga, Wojciech Zmudziński (Editors) - Ocena jakości żywności
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
 • Finansowanie monografii - nowy nabór wniosków

  Ruszył nowy nabór wniosków o sfinansowanie wydania monografii naukowych innych niż awansowe. Sposób składania i zasady wyboru wniosków do sfinansowania określa zarządzenie i komunikat Rektora.

  Zobacz więcej
 • Granty MEiN dla Wydawnictwa UEP

  Uzyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki na realizację dwóch projektów w ramach programu Doskonała nauka II, moduł Wsparcie monografii naukowych.

  Gratulujemy Autorkom monografii!

  Zobacz więcej
 • EBR z Impact Factorem

  Dla wydawanego przez WUEP kwartalnika „Economics and Business Review” po raz pierwszy obliczono Journal Impact Factor. W ogłoszonym właśnie dorocznym rankingu Journal Citation Reports firmy Clarivate – jednego z kluczowych globalnych ewaluatorów publikacji naukowych – wartość JIF dla EBR wynosi 0,7.

  Zobacz więcej
Nasze czasopisma
Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe
Otwarty dostęp
Okładka książki: Beata Zyznarska-Dworczak - Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym
Okładka książki: Małgorzata Magdalena Hybka - Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych
Okładka książki: Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska - Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej
Okładka książki: Marcin Jurczak - Innowacje w transporcie publicznym
Okładka książki: Michał Jurek - Origins and Evolution of CSR Self-regulation. The Case of Financial Institutions
Okładka książki: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (Editors) - Changes and Challenges in the Modern World Economy
Okładka książki: Beata Stępień (Editor) - Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady
Okładka książki: Radosław Trojanek - Teoretyczne i metodyczne aspekty wyznaczania indeksów cen na rynku mieszkaniowym
Okładka książki: Zygmunt Waśkowski - Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
Okładka książki: Marek Masztalerz - Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe
Okładka książki: Piotr Bartkowiak (Editor) - Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych
Okładka książki: Mirosława Kaczmarek - Użyteczność serwisów internetowych banków
Okładka książki: Anna Zielińska-Chmielewska - Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw mięsnych w Polsce
Okładka książki: Paweł Marszałek - Systemy pieniężne wolnej bankowości: koncepcje, cechy, zastosowanie
Okładka książki: Krzysztof Malaga, Alain Redslob, Beata Woźniak-Jęchorek (Editors) - Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo