Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Doskonała nauka

Wydawnictwo UEP realizuje trzy projekty dofinansowywane z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała nauka", moduł „Wsparcie monografii naukowych”, który premiuje nowatorstwo i znaczenie opracowań książkowych oraz standardy wydawcy.

 

Efektem projektów będzie publikacja w wolnym dostępie i rozpowszechnianie monografii:

Piotr Bartkowiak (red.), Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych

dofinansowanie 16 588 zł

numer umowy DNM/SP/514002/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.07.2022 r.

 

Dawid Obrzeżgiewicz, Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

dofinansowanie 16 614,4 zł

numer umowy DNM/SP/513999/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.08.2022 r.

 

Jarosław Szyszka, Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości

dofinansowanie 16 520,9 zł

numer umowy DNM/SP/512886/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.07.2022 r.

 

Projekty dotyczą opracowania, publikacji i wprowadzenia do ogólnopolskiego obiegu monografii naukowych, zawierających efekty nowatorskich badań.

Poszerzenie zasięgu będzie możliwe dzięki obszernym streszczeniom w języku angielskim.

Autorzy reprezentują kilka ośrodków akademickich – oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu także zagraniczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie, Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny oraz Mount Royal University w Calgary. Analizowali sytuację w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich (Polska, Bułgaria, Ukraina, Kanada, Stany Zjednoczone).

Skupiają się na Polsce przy uwzględnieniu międzynarodowego kontekstu.

Publikacje skierowane są do badaczy, dydaktyków, decydentów i praktyków.

Wszystkie trzy monografie zostaną opracowane redakcyjnie i opublikowane z zachowaniem wysokich standardów.

Przewidziano publikację w pełnym otwartym dostępie na stronie internetowej wydawcy jako miejscu pierwotnej publikacji podlinkowanym do numeru DOI oraz wprowadzenie monografii (również w otwartym dostępie) do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Polony Biblioteki Narodowej i Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (Platforma Polskich Publikacji Naukowych).

Jako dodatkowe kanały dystrybucji/promocji posłużą biblioteki IBUK i CEEOL.

Zakłada się udostępnianie na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-ND.

Przewidziano również niewielki nakład wersji drukowanej dystrybuowanej bezpłatnie.