Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version

Realizowane projekty

Wydawnictwo UEP realizuje projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programów:

 

Rozwój czasopism naukowych

Czasopismo: Economics and Business Review

Umowa: RCN/SP/0242/2021/1

Dofinansowanie: 73 200 zł

Okres realizacji: 1.12.2022-30.11.2024

Projekt ma na celu rozwój koncepcji pisma od początku pomyślanego jako międzynarodowe, dynamiczne, profesjonalnie i transparentnie prowadzone forum redaktorów, autorów i czytelników (jedno z pierwszych w Polsce czasopism w obszarze nauk ekonomicznych wydawane w całości po angielsku i stosujące double-blind review). Wydawca i redakcja zamierzają utrzymać i udoskonalić praktyki i standardy, które zyskały pozytywną ocenę w procedurach ewaluacyjnych (m.in. WoS, Scopus, MEiN), oraz dążyć do zwiększenia zasięgu i wpływu czasopisma, a także zmodernizować jego stronę internetową.

Doskonała nauka II moduł Wsparcie monografii naukowych

Efektem 2 projektów będzie publikacja w wolnym dostępie i rozpowszechnianie monografii:

 

Katarzyna Śmiałowicz, Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów

Umowa: MONOG/SP/0012/2023/01

Finansowanie: 19 115,00 zł

Okres realizacji 1.10.2023–31.03.2024 r.

 

Katarzyna Czajkowska, Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem

Umowa: MONOG/SP/0013/2023/01

Finansowanie: 19 059,75 zł

Okres realizacji 1.10.2023–31.03.2024 r.

 

Projekty dotyczą opracowania, publikacji i wprowadzenia do ogólnopolskiego obiegu monografii naukowych zawierających efekty nowatorskich badań.

Poszerzeniu zasięgu posłużą obszerne streszczenia w języku angielskim.

Publikacje skierowane są do badaczy, dydaktyków, decydentów i praktyków.

Wszystkie trzy monografie zostaną opracowane redakcyjnie i opublikowane z zachowaniem wysokich standardów.

Książki będą dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej wydawcy jako miejscu pierwotnej publikacji podlinkowanym do numeru DOI oraz w Bibliotece Polona Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Jako dodatkowe kanały dystrybucji/promocji posłużą biblioteki IBUK i CEEOL (wymóg rejestracji użytkownika).

Monografie będą udostępniane na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-ND.

Niewielki nakład wersji drukowanych zostanie rozdystrybuowany bezpłatnie do bibliotek naukowych, instytucji branżowych, dydaktyków, praktyków.