Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version

Zakończone projekty

Doskonała nauka konkurs III

W roku 2023 Wydawnictwo UEP realizowało trzy projekty dofinansowywane z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała nauka", moduł „Wsparcie monografii naukowych”, który premiuje nowatorstwo i znaczenie opracowań książkowych oraz standardy wydawcy.

Efektem projektów jest publikacja w wolnym dostępie i rozpowszechnianie monografii:

Aleksandra Hęćka-Sadowska, Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce

Umowa: DNM/SP/548314/2022

Finansowanie: 17 657,20 zł

Okres realizacji 29.12.2022–28.08.2023 r.

 

Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch, Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych

Umowa: DNM/SP/548365/2022

Finansowanie: 17 472,40 zł

Okres realizacji 29.12.2022–28.08.2023 r.

 

Sylwia Sady, Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych

Umowa: DNM/SP/548380/2022

Finansowanie: 16 526,40 zł

Okres realizacji 29.12.2022–28.07.2023 r.

 

Projekty dotyczyły opracowania, publikacji i wprowadzenia do ogólnopolskiego obiegu monografii naukowych zawierających efekty nowatorskich badań.

Poszerzeniu zasięgu posłużyły obszerne streszczenia w języku angielskim.

Autorzy reprezentują Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Urząd Statystyczny.

Publikacje skierowane zostały do badaczy, dydaktyków, decydentów i praktyków.

Wszystkie trzy monografie zostały opracowane redakcyjnie i opublikowane z zachowaniem wysokich standardów.

Książki są dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej wydawcy jako miejscu pierwotnej publikacji podlinkowanym do numeru DOI oraz w Bibliotece Polona Biblioteki Narodowej, Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej i Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Jako dodatkowe kanały dystrybucji/promocji służą biblioteki IBUK i CEEOL (wymóg rejestracji użytkownika).

Monografie są udostępniane na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-ND.

Niewielki nakład wersji drukowanych został rozdystrybuowany bezpłatnie do bibliotek naukowych, instytucji branżowych, dydaktyków, praktyków.

 

Doskonała nauka konkurs II

W roku 2022 Wydawnictwo UEP realizowało trzy projekty dofinansowywane z budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Doskonała nauka", moduł „Wsparcie monografii naukowych”, który premiuje nowatorstwo i znaczenie opracowań książkowych oraz standardy wydawcy.

Efektem projektów jest publikacja w wolnym dostępie i rozpowszechnianie monografii:

Piotr Bartkowiak (red.), Tendencje rozwoju współczesnego rynku nieruchomości mieszkaniowych

dofinansowanie 16 588 zł

numer umowy DNM/SP/514002/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.07.2022 r.

 

Dawid Obrzeżgiewicz, Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej

dofinansowanie 16 614,4 zł

numer umowy DNM/SP/513999/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.08.2022 r.

 

Jarosław Szyszka, Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości

dofinansowanie 16 520,9 zł

numer umowy DNM/SP/512886/2021

okres realizacji 29.12.2021–28.07.2022 r.

 

Projekty dotyczyły opracowania, publikacji i wprowadzenia do ogólnopolskiego obiegu monografii naukowych zawierających efekty nowatorskich badań.

Poszerzeniu zasięgu posłużyły obszerne streszczenia w języku angielskim.

Autorzy reprezentują kilka ośrodków akademickich – oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu także zagraniczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Warnie, Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny oraz Mount Royal University w Calgary. Analizowali sytuację w wybranych krajach europejskich i pozaeuropejskich (Polska, Bułgaria, Ukraina, Kanada, Stany Zjednoczone). Skupili się na Polsce przy uwzględnieniu międzynarodowego kontekstu.

Publikacje skierowane są do badaczy, dydaktyków, decydentów i praktyków.

Wszystkie trzy monografie zostały opracowane redakcyjnie i opublikowane z zachowaniem wysokich standardów.

Książki są dostępne bez ograniczeń na stronie internetowej wydawcy jako miejscu pierwotnej publikacji podlinkowanym do numeru DOI oraz w Bibliotece Polona Biblioteki Narodowej, Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej i Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej.

Jako dodatkowe kanały dystrybucji/promocji służą biblioteki IBUK i CEEOL (wymóg rejestracji użytkownika).

Monografie są udostępniane na licencji Creative Commons 4.0 BY-NC-ND.

Niewielki nakład wersji drukowanych został rozdystrybuowany bezpłatnie do bibliotek naukowych, instytucji branżowych, dydaktyków, praktyków.