Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-171-2
ISBN: 978-83-8211-171-2
e-ISBN: 978-83-8211-172-9
DOI: 10.18559/978-83-8211-172-9
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Rok premiery: 2023
Strony: 187
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

rynek żywności, produkcja żywności, innowacje produktowe, jakość żywności, towaroznawstwo, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 170

Sylwia Sady

Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych

English title Chokeberry pomace as a component of innovative edible casings

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Sady, S. (2023). Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-172-9

Monografia przynosi nową propozycję przeznaczoną na rynek produktów żywnościowych – przedstawia wyniki autorskich badań nad innowacyjnym wykorzystaniem produktów ubocznych przetwórstwa owoców aronii jako wartościowego surowca wtórnego w kształtowaniu prozdrowotnych właściwości żywności. Projektowanie innowacyjnych produktów ukierunkowane na wprowadzenie i upowszechnianie rozwiązań prozdrowotnych może wpływać na efektywność i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa działającego w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Autorka wybrała kierunek badawczy ściśle związany z wytwarzaniem produktów przyjaznych środowisku, którego celem jest rozwój idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Celem badań była ocena przydatności zastosowania ekstraktu z wytłoków aronii w opracowaniu innowacyjnych biopolimerowych, chitozanowych osłonek jadalnych o podwyższonych właściwościach użytkowych. Badania przedstawione w monografii dowiodły także, że zarządzanie procesem ekstrakcji z wykorzystaniem statystycznych metod planowania może prowadzić do istotnego polepszenia rezultatów procesu i wpłynąć na jego aspekt technologiczny oraz ekonomiczny.

Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Innowacje produktowe na rynku żywności

1.1. Istota innowacji produktowych

1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania innowacjami na rynku żywności

1.3. Osłonki jako innowacyjny produkt na rynku żywności

1.4. Uwarunkowania procesu projektowania osłonek jadalnych

2. Produkty uboczne przetwórstwa owoców jako źródło substancji o cechach prozdrowotnych

2.1. Uwarunkowania zagospodarowania produktów ubocznych przetwórstwa owoców

2.2. Kierunki wykorzystania produktów ubocznych przetwórstwa owoców

2.3. Wytłoki aronii jako źródło substancji o cechach prozdrowotnych

3. Proces pozyskania substancji o cechach prozdrowotnych

3.1. Techniki pozyskania substancji o cechach prozdrowotnych

3.2. Metody projektowania procesu ekstrakcyjnego

4. Badania własne

4.1. Cel monografii, hipotezy badawcze, zakres badań

4.2. Materiał badawczy, odczynniki i aparatura laboratoryjna

4.3. Metodyka badawcza

4.3.1. Przygotowanie ekstraktów z wytłoków aronii i optymalizacja procesu ekstrakcji

4.3.2. Rozdział frakcyjny ekstraktów i analiza wyizolowanych frakcji

4.3.3. Opracowanie i techniczne testowanie koncepcji eksperymentalnych osłonek jadalnych

4.3.4. Przeprowadzenie indywidualnego wywiadu pogłębionego

4.3.5. Analiza statystyczna wyników

5. Wyniki badań i ich ocena

5.1. Charakterystyka surowca do badań

5.2. Wstępna ocena właściwości przeciwutleniających wytłoków aronii

5.3. Optymalizacja procesu ekstrakcji wytłoków aronii

5.4. Rozdział frakcyjny ekstraktów z wytłoków aronii oraz ocena właściwości przeciwutleniających uzyskanych frakcji

5.5. Wstępna analiza jakościowa otrzymanych frakcji ekstraktów z wytłoków aronii

5.6. Ocena technicznej koncepcji jadalnych osłonek z dodatkiem ekstraktu z wytłoków aronii

5.7. Ocena oszacowanych bezpośrednich kosztów wytworzenia osłonek z dodatkiem ekstraktu z wytłoków aronii

5.8. Ocena postrzegania rozwoju innowacyjnych osłonek jadalnych przez podmioty z badanych branż

5.9. Podsumowanie

6. Wnioski

Załączniki

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Chokeberry pomace as a component of innovative edible casings (summary)

Problematyka podjęta w recenzowanej monografii dotyczy zagospodarowania produktu ubocznego z przetwórstwa owoców aronii. Analiza i ocena uzyskanych jadalnych osłonek z dodatkiem wytłoków aronii pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa produktu, przedłużenie jego trwałości i jednocześnie wskazuje na możliwość upcyklingu wytłoków. Zagadnienia poruszane w monografii są niezwykle ważne ze względu na ich wymiar społeczny i gospodarczy – zapobieganie marnotrawieniu żywności, walka ze zmianą klimatu, zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto kształtowanie i projektowanie innowacyjnego produktu wraz z określeniem czynników wpływających na jego jakość wpisuje się wprost w zagadnienia związane z zarządzaniem produktem. Wyjątkowo cennym atutem recenzowanej monografii jest wykorzystanie w badaniach wywiadów z menedżerami zaangażowanymi w projektowanie i rozwój produktu z organizacji o różnej skali działalności gospodarczej, związanych z branżą opakowaniową i owocowo-warzywną.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Krzywonos