Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Daty posiedzeń Komitetu Redakcyjnego

Dokumentację spraw, które mają być przedmiotem obrad Komitetu Redakcyjnego, należy składać w Wydawnictwie do godziny 13 w poniedziałek poprzedzający posiedzenie.