Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version

Wskazówki techniczne

Przyjmujemy maszynopis w pliku Word (inne programy wymagają konsultacji z Wydawnictwem) oraz wydruk z tego pliku. Praca powinna być wydrukowana jednostronnie, na ponumerowanych kartkach w formacie A4.

Marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny – 2 cm, dolny – 2 cm.

Czcionka Times New Roman

Wielkość tekstu – 12 punktów, odstęp między wierszami – 1,5 wiersza.

Tabele, rysunki, wykresy należy wstawiać w wersji edytowalnej, otwartej, nie jako obraz, lub osobno załączać pliki źródłowe w fromatach programów, w których były tworzone. Każda ilustracja powinna być dostarczona w osobnym pliku; nazwy plików powinny odpowiadać nazwom (numerom) ilustracji w tekście. Rozdzielczość ilustracji min. 300 dpi.

 

Podstawową jednostką przy kalkulacji kosztów wydania jest arkusz (40 000 znaków ze spacjami lub 3000 cm2 obrazów).

 

Struktura książki:

Abstrakty angielskie powinny stanowić substytut całego artykułu, tj. w zwięzłej formie przedstawiać jego treść: tło, cele, metodykę, wyniki, wnioski. Powinny zawierać słowa kluczowe.

Strona tytułowa: imię i nazwisko autora (autorów) lub redaktora naukowego oraz tytuł pracy.

Spis treści przed tekstem zasadniczym. Może obejmować tytuły rozdziałów maksymalnie do trzeciego stopnia, np. rozdziały: 1, 2, 3, podrozdziały: 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.

W przypadku zamieszczenia w książce dedykacji, która poprzedza tekst zasadniczy, spis treści należy zamieścić na końcu.

 

Przypisy bibliograficzne i bibliografia załącznikowa – zgodnie z zarządzeniem nr 74/2022 Rektora UEP.

 

Wszystkie książki naukowe napisane w języku polskim powinny być opatrzone następującymi metadanymi:
  • tytuł w wersji angielskiej,
  • słowa kluczowe po angielsku (do 8 słów),
  • notka w języku polskim (do 2000 znaków ze spacjami) i streszczenie w języku angielskim (do 6000 znaków ze spacjami).

 

W przypadku książek w języku angielskim wymagane są słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim.

 

Pliki do pobrania

Monografia | wskazówki | szablon

Monografia zbiorowa | wskazówki

Schemat rozdziału w monografii zbiorowej

Podręcznik | wskazówki | szablon

Materiały Dydaktyczne | wskazówki | szablon format A4 | szablon format B5