Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Formularze

Elektroniczny wniosek o wydanie książki w Wydawnictwie UEP lub innym wydawnictwie

 

Wniosek o wydanie Materiałów Dydaktycznych

 

Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych wersja polska i angielska