Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Formularze

Elektroniczny wniosek o wydanie książki w Wydawnictwie UEP lub innym wydawnictwie

 

Wniosek o wydanie Materiałów Dydaktycznych

 

Konkluzja recenzji wersja polska i angielska

 

Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych wersja polska i angielska

 

Zapotrzebowanie (wymagane przy finansowaniu ze środków innych niż Wydawnictwa)