Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

O nas

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu istnieje od 1956 roku.

Wydajemy książki naukowe i dydaktyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje wpisujące się w dwie dyscypliny: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Wydawnictwo UEP znalazło się w ogłoszonym 22 lipca 2021 r. przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Zaklasyfikowano nas na poziomie I – z 80 punktami.

Jedna z naszych monografii, "Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée" pod red. Krzysztofa Malagi, Alaina Redsloba i Beaty Woźniak-Jęchorek, którą opublikowaliśmy w 2018 r., została zindeksowana w Web of Science.

Wydawnictwo uczestniczy w pracach nad uczelnianymi czasopismami: kwartalnikami Economics and Business Review i Research Papers in Economics and Finance oraz wydawanym we współpracy z Association Internationale des Économistes de Langue Française (Paryż) i Universidad Bernardo O'Higgins w Santiago (Chile) półrocznikiem Revue Internationale des Économistes de Langue Française

W przeszłości wydawaliśmy czasopisma:

Staramy się spełniać najwyższe standardy naukowe i edytorskie, co potwierdzają nagrody w ogólnopolskich konkursach, takich jak konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki, konkurs Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, które od 1994 roku działa na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez dbałość o profesjonalizm i rangę uczelnianych wydawnictw.

Prezentowaliśmy książki na wielu targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych (Londyn, Paryż, Watykan, Wiedeń, Madryt, Monachium, Moskwa, Charków).