Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version
Dlaczego warto u nas wydawać?

 

Infografika przedstawia hasłowo korzyści dla autorów wydających książki w Wydawnictwie UEP: doświadczenie i otwartość wydawcy; sprawny i transparentny proces wydawniczy; pełen zakres prac edytorskich w krótkim czasie; wysokie standardy redakcyjne i techniczne; publikacja za 80 (100) pkt; wersja papierowa i elektroniczna; numery ISBN i doi; dystrybucja płatna i bezpłatna: PWN, Ibuk, Ebsco i CEEOL; open access; starania o indeksację w bazach monografii naukowych.