Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Etyka publikacji

Dbamy o dobre praktyki wydawnicze. Na naszej stronie internetowej umieściliśmy opis procesu wydawniczego, szczególnie procedury recenzowania, oraz inne informacje służące transparentności funkcjonowania wydawnictwa. Zagwarantowanie finansowania nie przesądza, że książka zostanie opublikowana. Warunkiem przyjęcia jej do druku jest pozytywny wynik procesu recenzowania. Dokumentujemy proces wydawniczy.

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie etapy procesu wydawniczego przebiegały sprawnie i terminowo. Zapewniamy profesjonalne opracowanie redakcyjne i techniczne tekstu w ścisłej współpracy z autorem.

Przestrzegamy przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.) i zobowiązujemy do tego autorów. Przyjmujemy prace oryginalne, których autorzy gwarantują w umowie, że utwór nie narusza praw autorskich osób trzecich. Autorzy są odpowiedzialni za legalne cytowanie, wykorzystywanie ilustracji, tabel, wykresów itp. z innych źródeł. Materiał taki wymaga podania źródła, a w przypadku ilustracji (zdjęć) uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich (i dostarczenia jej do Wydawnictwa).

Kierujemy się radami i zaleceniami Comittee on Publication Ethics (COPE) dotyczącymi edukacji, wykrywania i demaskowania niepożądanych praktyk publikacyjnych, takich jak:

Zobowiązujemy autorów do ujawniania jako współautorów wszystkich, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania opracowania. Inne osoby zaangażowane w jego powstanie powinny zostać wskazane w przypisie lub w podziękowaniach. Uwrażliwiamy na takie przejawy nierzetelności naukowej, jak niewłaściwe oznaczenie autorstwa:     

Konieczność jawności i wyczerpującego określenia autorstwa wiąże się również z wymogiem wskazania źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

Za cechy etycznej recenzji uważamy: