Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Komitet Redakcyjny

Przewodnicząca

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł

Komitet Redakcyjny

dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP

prof. dr hab. Szymon Cyfert

prof. dr hab. Bazyli Czyżewski

prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

dr hab. Piotr Lis, prof. UEP

prof. dr hab. Krzysztof Malaga

prof. dr hab. Marzena Remlein

dr Eliza Szybowicz – sekretarz

dr hab. inż. Daria Wieczorek, prof. UEP