Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Polityka open access

Hołdując idei jak najszerszego upowszechniania wyników badań naukowych, zwłaszcza finansowanych ze środków publicznych, Wydawnictwo UEP udostępnia dużą część swoich publikacji archiwalnych i bieżących w otwartym dostępie. Dotyczy to zarówno czasopism (polityki udostępniania opisane są na stronach internetowych naszych periodyków), jak i książek. Są to głównie monografie naukowe, ale również podręczniki powstałe jako rezultat niekomercyjnych projektów.

Jeśli chodzi o udostępnianie książek, przyjęliśmy dwa sposoby:

Decyzja o otwartym modelu publikacji i kanałach rozpowszechniania zapada w trakcie wstępnych rozmów przedstawiciela Wydawnictwa z autorami/redaktorami naukowymi/kierownikami projektów itp. Brane są pod uwagę zapisy umów projektowych, cele obu stron, charakter publikacji.

Za wolny dostęp nie pobieramy opłat.

Publikując archiwalną lub nową książkę w wolnym dostępie, pozwalamy autorowi na jej rozpowszechnianie w sieci jego własnych kontaktów naukowych, w portalach społecznościowych (self-archiving). Autor otrzymuje w tym celu publikację w postaci pliku PDF zawierającego poza treścią wszelkie potrzebne metadane książki i informacje o prawach autorskich/licencji.