Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Collegium Altum 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, p. 109
61-895 Poznań
tel. 61 854 31 54 (55)


Adres do korespondencji:
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
e-mail: wydawnictwo@ue.poznan.pl


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15