Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Realizowane projekty
dlaczego warto u nas wydawac
Okładka książki: Jerzy Kaźmierczyk - Niepewność zatrudnienia wśród pracowników na przykładzie banków
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Aleksander Grzelak - Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Okładka książki: Jan Polowczyk (Editor) - Ekonomia i inne nauki społeczne. Studia interdyscyplinarne
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Janusz Kraśniak - Historia myśli o organizacji i zarządzaniu
Okładka książki: Baha Kalinowska-Sufinowicz - Osoby młode na rynku pracy
Okładka książki: Zygmunt Waśkowski (Editor) - Marketing. Podręcznik akademicki
Okładka książki: Sylwester Białowąs (Editor) - Economic tendency surveys and economic policy - measuring output gaps and growth potentials
Okładka książki: Anna Iwańczuk-Kaliska, Anna Warchlewska (Editors) - Bankowość
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska (Editors) - Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19
Okładka książki: Jan Polowczyk - Paradoksy w zarządzaniu strategicznym. Podejście ewolucyjno-behawioralne
Okładka książki: Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski - Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Marek Kawacki - Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Finansowanie monografii - nowy nabór wniosków

  Ruszył nowy nabór wniosków o sfinansowanie wydania monografii naukowych innych niż awansowe. Sposób składania i zasady wyboru wniosków do sfinansowania określa zarządzenie i komunikat Rektora.

  Zobacz więcej
 • Granty MEiN dla Wydawnictwa UEP

  Uzyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki na realizację dwóch projektów w ramach programu Doskonała nauka II, moduł Wsparcie monografii naukowych.

  Gratulujemy Autorkom monografii!

  Zobacz więcej
 • EBR z Impact Factorem

  Dla wydawanego przez WUEP kwartalnika „Economics and Business Review” po raz pierwszy obliczono Journal Impact Factor. W ogłoszonym właśnie dorocznym rankingu Journal Citation Reports firmy Clarivate – jednego z kluczowych globalnych ewaluatorów publikacji naukowych – wartość JIF dla EBR wynosi 0,7.

  Zobacz więcej
Nasze czasopisma
Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe
Otwarty dostęp
Okładka książki: Katarzyna Mikołajczyk-Bator - Znaczenie roślinnych metabolitów wtórnych w kształtowaniu jakości sensorycznej i zdrowotnej produktów spożywczych z buraka ćwikłowego
Okładka książki: Ewelina Kuberska - Koszty społeczne w sprawozdawczości jednostki gospodarczej
Okładka książki: Katarzyna Włosik - Rynek kryptowalut i tokenów z perspektywy inwestycyjnej
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania
Okładka książki: Waldemar Rydzak - Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru
Okładka książki: Aleksander Grzelak - Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990. Próba określenia intensywności i efektywności
Okładka książki: Sylwester Białowąs - Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy, determinanty, model
Okładka książki: Piotr Tarka - Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych
Okładka książki: Magdalena Knapińska - Wspólny europejski rynek pracy. Geneza - rozwój - funkcjonowanie
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Beata Zyznarska-Dworczak - Rachunkowość zrównoważona w ujęciu kognitywno-teoretycznym
Okładka książki: Marzena Remlein (Editor) - Accounting challenges for sustainability and innovations
Okładka książki: Marian Gorynia (Editor) - Pandemia, wojna, globalne przesilenie
Okładka książki: Aleksander Grzelak - Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Okładka książki: Marta Kluzek, Dorota Wiśniewska, Krzysztof Waliszewski (Editors) - Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach
Okładka książki: Jacek Trębecki - Konwergencja obszarów komunikowania wewnętrznego. Ujęcie teoretyczne i empiryczne
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo