Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
978-83-7417-727-6
ISBN: 978-83-7417-727-6
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2013
Rok premiery: 2013
Strony: 186
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: PDF
Format: B5
Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 7
ostatnie 3 miesiące: 116

Magdalena Florek

Podstawy marketingu terytorialnego

English title Fundamentals of place marketing

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.
Sposób cytowania
Florek, M. (2013). Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uniwersalna koncepcja marketingu znajduje zastosowanie nieomal w każdej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego. Czerpanie z zasobów wiedzy marketingowej stało się faktem i jednocześnie koniecznością również w przypadku terytoriów. Wyodrębniony w ten sposób marketing terytorialny przybiera w praktyce różne formy: od aplikacji najprostszych narzędzi promocji po skomplikowany proces kreowania marki terytorium. Ich skuteczne i efektywne wykorzystanie do osiągania celów terytoriów wymaga jednak solidnych podstaw teoretycznych i kompleksowego ujęcia. Podręcznik przedstawia, systematyzuje i jednocześnie poszerza podstawową wiedzę z zakresu marketingu terytorialnego, objaśniając pojęcia, zależności, metody, techniki i uwarunkowania z nim związane.

Wstęp
Rozdział I
Istota, Źródła i ewolucja marketingu terytorialnego
Rozdział II
Terytorium jako specyficzny produkt
Rozdział III
Konkurencja a konkurencyjność jednostek terytorialnych
Rozdział IV
Rola i pozycja strategii marketingowej w strukturze strategii jednostki terytorialnej
Rozdział V
Możliwości segmentacji w wyborze docelowych podmiotów działań marketingowych w jednostkach terytorialnych
Rozdział VI
Wizerunek, marka i pozycjonowanie jednostki terytorialnej
Rozdział VII
Ograniczenia aplikacji instrumentów cenowych i dystrybucyjnych w marketingu terytorialnym
Rozdział VIII
Promocja w marketingu terytorialnym
Rozdział IX
Struktura narzędzi marketingu terytorialnego i tendencje ich rozwoju
Rozdział X
Uwarunkowania skuteczności i efektywności zastosowania marketingu w jednostkach terytorialnych
Literatura