Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Katarzyna Czajkowska

Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem

English title Narratives in accounting as an impression management tool

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Czajkowska, K. (2024). Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-205-4

Publikacja dotyczy stosunkowo nowego i niezbadanego w wystarczającym stopniu zagadnienia stosowania raportowania do kreowania wizerunku jednostki, w szczególności przez zarządzanie wrażeniem. Monografia zawiera naukowe i praktyczne wnioski sformułowane na podstawie wyników badań nad sprawozdawczością narracyjną. O jej oryginalności świadczą w znacznym stopniu autorskie klasyfikacje strategii zarządzania wrażeniem oraz metod wykrywania tego zarządzania w narracyjnych formach sprawozdawczych. Autorka zajęła się ilościowym podejściem do zarządzania wrażeniem w rachunkowości, opracowując jego autorski wskaźnik w sprawozdawczości narracyjnej. Monografia jest skierowana do badaczy zajmujących się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i sprawozdawczością, zwłaszcza ich formami narracyjnymi, a także badaczy problematyki kreowania wizerunku jednostki i zarządzania wrażeniem. Z drugiej strony może zainteresować praktyków - biegłych rewidentów, audytorów specjalizujących się w sprawozdaniach narracyjnych oraz organy kontrolne, wreszcie inwestorów i same jednostki raportujące.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II. Moduł Wsparcie monografii”.

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I Narracje w rachunkowości
1.1. Rachunkowość jako system informacyjny i narzędzie komunikacji
1.2. Język a rachunkowość
1.3. Istota i rozwój narracji w rachunkowości
1.4. Sprawozdawczość narracyjna

ROZDZIAŁ II Zarządzanie wrażeniem w rachunkowości
2.1. Istota zarządzania wrażeniem
2.2. Zarządzanie wrażeniem w rachunkowości za pomocą narracji
2.3. Sposoby zarządzania wrażeniem za pomocą narracji w rachunkowości
2.4. Sprawozdanie z działalności jako przedmiot zarządzania wrażeniem

ROZDZIAŁ III Narracje i zarządzanie wrażeniem w naukach społecznych i humanistycznych
3.1. Narracje i zarządzanie wrażeniem w świetle nauk społecznych
3.2. Narracje i zarządzanie wrażeniem w świetle nauk humanistycznych
3.3. Zewnętrzna weryfikacja sprawozdawczości narracyjnej
3.4. Sposoby badania narracji w sprawozdawczości
3.5. Metody wykrywania zarządzania wrażeniem w narracyjnych formach sprawozdawczych

ROZDZIAŁ IV Narracje i zarządzanie wrażeniem w polskiej praktyce gospodarczej – badanie empiryczne
4.1. Cele badania empirycznego
4.2. Próba badawcza
4.3. Opis badania empirycznego
4.4. Wyniki badania empirycznego
4.5. Wnioski z przeprowadzonego badania

ROZDZIAŁ V Propozycja badania zarządzania wrażeniem w narracyjnych formach sprawozdawczych
5.1. Klasyfikacja strategii zarządzania wrażeniem za pomocą narracji w sprawozdawczości
5.2. Klasyfikacja metod wykrywania zarządzania wrażeniem w narracyjnych formach sprawozdawczych
5.3. Wskaźnik zarządzania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej
5.4. Przykład zastosowania wskaźnika zarządzania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej

Zakończenie

Załącznik

Listy do akcjonariuszy jako przykład zastosowania wskaźnika zarządzania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej

Bibliografia

Strony internetowe
Sprawozdania z działalności (wykorzystane w rozdziale IV)

Narratives in accounting as an impression management tool. Summary

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-204-7
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-204-7
 • e-ISBN: 978-83-8211-205-4
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-205-4
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 334
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

sprawozdawczość, komunikacja, wizerunek
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 36
ostatnie 3 miesiące: 424