Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Paweł Mikołajczak, Robert Skikiewicz, Anna Waligóra

Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce w warunkach gospodarki 4.0

English title Financing of social enterprises in Poland under the conditions of economy 4.0

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Mikołajczak, P., Skikiewicz, R. i Waligóra, A. (2024). Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce w warunkach gospodarki 4.0. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-223-8

Przemiany gospodarcze i społeczne ostatnich dekad spowodowały zmianę w postrzeganiu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, które przestały być synonimem spółdzielni socjalnych. Przedsiębiorstwa społeczne, pomimo specyficznego sposobu funkcjonowania, podobnie jak inne podmioty gospodarcze podlegają przemianom technologicznym. W realiach gospodarki 4.0 digitalizacja stała się konieczną inwestycją dla wszystkich jednostek. Dla niektórych podmiotów jest ona warunkiem przetrwania, a dla innych źródłem możliwości rozwojowych.

W książce została podjęta problematyka digitalizacji przedsiębiorstw społecznych oraz ich finansowania. Na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych dokonano oceny dywersyfikacji źródeł finansowania przedsiębiorstw i kształtowania się ich przychodów w latach 2019–2021, określono poziom digitalizacji przedsiębiorstw społecznych oraz ustalono zależności między poziomem digitalizacji i finansowaniem przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Niniejsza monografia to pierwsza publikacja poświęcona tej problematyce w Polsce i jedna z nielicznych w literaturze międzynarodowej. Może być wykorzystana przez studentów nauk społecznych, zwłaszcza kierunków ekonomicznych i finansowych. Zawarte są w niej także wnioski ważne dla menedżerów przedsiębiorstw społecznych oraz decydentów politycznych, współtworzących system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Rozdział 1. Społeczne wyzwania przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0

1.1. Niepewność na rynku pracy

1.2. Program gwarancji zatrudnienia a niepewność zatrudnienia

1.3. Wykluczenie cyfrowe vs. cyfrowy nomadyzm i potencjał robotyzacji funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

1.4. Deficyty kompetencyjne

Rozdział 2. Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych

2.1. Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych

2.2. Rola dywersyfikacji źródeł finansowania w działalności przedsiębiorstw społecznych

2.3. Komercjalizacja działalności społecznej organizacji non profit

2.4. Innowacyjne źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych

2.4.1. Obligacje społeczne

2.4.2. Filantropia zaangażowana

2.4.3. Społeczne fundusze wysokiego ryzyka

2.4.4. Crowdfunding

2.5. Znaczenie instytucji wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce

2.5.1. Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (TISE S.A.)

2.5.2. Urzędy marszałkowskie i urzędy pracy

2.5.3. Powiatowe urzędy pracy

2.5.4. Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej

Rozdział 3. Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w latach 2019–2021

3.1. Charakterystyka badania

3.2. Wielkość przychodów przedsiębiorstw społecznych w latach 2019–2021

3.2.1. Wielkość przychodów przedsiębiorstw społecznych w roku 2019

3.2.2. Wielkość przychodów przedsiębiorstw społecznych w roku 2020

3.2.3. Wielkość przychodów przedsiębiorstw społecznych w roku 2021

3.3. Źródła finansowania

Rozdział 4. Digitalizacja przedsiębiorstw społecznych i jej ograniczenia

4.1. Zakres korzystania z narzędzi digitalizacji w przedsiębiorstwach społecznych

4.2. Liczba narzędzi digitalizacji w przedsiębiorstwach społecznych

4.3. Rodzaje barier digitalizacji przedsiębiorstw społecznych

4.4. Liczba barier digitalizacji przedsiębiorstw społecznych

Rozdział 5. Poziom digitalizacji a finansowanie przedsiębiorstw społecznych

5.1. Ocena zależności między poziomem przychodów a digitalizacją z zastosowaniem modeli regresji porządkowej

5.2. Segmentacja przedsiębiorstw społecznych na podstawie poziomu digitalizacji z zastosowaniem uogólnionej metody k-średnich

5.3. Struktura przychodów w segmentach przedsiębiorstw społecznych o różnym poziomie digitalizacji

Podsumowanie

Financing of social enterprises in Poland under the conditions of economy 4.0 (Summary)

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-222-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-222-1
 • e-ISBN: 978-83-8211-223-8
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-223-8
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 129
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo, finansowanie przedsiębiorstw, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, wykluczenie, rynek pracy
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 13
ostatnie 3 miesiące: 515
ogółem: 661