Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Marcin Jurczak, Sylwia Konecka, Anna Łupicka-Fietz, Kinga Pawlicka

Podstawy logistyki

English title Fundamentals of logistics

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Jurczak, M., Konecka, S., Łupicka-Fietz, A. i Pawlicka, K. (2024). Podstawy logistyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-207-8

Logistyka, definiowana jako procesy związane z przepływami fizycznymi i informacyjnymi, od dawna pozostaje ważnym obszarem działania przedsiębiorstwa. Stanowiąc potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej, jest interesującym obszarem do badań i analiz zarówno dla przedsiębiorców, jak i naukowców. Kierunki studiów związane z logistyką od lat cieszą się dużym zainteresowaniem studentów.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy zawartej w dwunastu rozdziałach. Każdy z nich odpowiada wybranym obszarom logistyki, m.in. logistyce zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu, magazynowania. Przedstawiono genezę i istotę logistyki. Wskazano także na teoretyczne podstawy funkcjonowania logistyki w ujęciu procesowym, systemowym. Odniesiono się do praktycznych problemów biznesowych, mających odzwierciedlenie w obszarach zrównoważonej logistyki, wdrożeń systemów informatycznych, logistycznej obsługi klienta, finansów i kosztów logistyki czy też logistyki w e-handlu.

Podręcznik adresowany jest do studentów logistyki i kierunków pokrewnych, a także innych osób, którym może pomóc w zrozumieniu zagadnień z zakresu logistyki.

WSTĘP
1. GENEZA I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI (Anna Łupicka-Fietz)
1.1. Definicja logistyki
1.2. Unifikacja teorii logistyki
1.3. Aspekty funkcjonalne logistyki
1.4. Transformacja cyfrowa w logistyce
Pytania i polecenia
2. SYSTEMOWE I PROCESOWE UJĘCIE I FUNKCJE LOGISTYKI (Sylwia Konecka)
2.1. Logistyka w ujęciu systemowym  
2.1.1. Pojmowanie systemu
2.1.2. Definicje systemu logistycznego
2.1.3. Podział systemów logistycznych  
2.1.4. Cechy systemu logistycznego
2.2. Logistyka w ujęciu procesowym
2.2.1. Podejście procesowe i procesy
2.2.2. Charakterystyka i klasyfikacja procesów logistycznych
2.2.3. Identyfikacja, mapowanie, modelowanie i symulacja procesów logistycznych
2.2.4. Wdrażanie i controlling procesów logistycznych
2.2.5. Ocena systemu i procesów logistycznych
Pytania i polecenia
3. LOGISTYKA I STRATEGIE ZAOPATRZENIA (Sylwia Konecka)
3.1. Pojęcie i zadania logistyki zaopatrzenia  
3.2. Etapy procesu zaopatrzenia
3.3. Kryteria wyboru dostawcy
3.4. Mierniki procesu zaopatrzenia
Pytania i polecenia
4. LOGISTYKA PRODUKCJI (Kinga Pawlicka, Marcin Jurczak)
4.1. Typy i formy organizacji produkcji
4.2. Planowanie przepływów materiałowych
4.3. Koncepcje zarządzania produkcją i ich wpływ na logistykę
4.4. Industry 4.0 i 5.0 – nowe możliwości dla logistyki produkcji  
Pytania i polecenia
5. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI (Anna Łupicka-Fietz)
5.1. Dystrybucja i jej funkcje
5.2. Cyfrowe narzędzia w kanałach dystrybucji
5.3. Strategie rynkowe w kanałach dystrybucji
Pytania i polecenia
6. MAGAZYNOWANIE I OBSŁUGA ZAPASÓW (Kinga Pawlicka)
6.1. Pojęcie magazynu i magazynowania  
6.2. Jednostki ładunkowe
6.3. Rola zapasów w magazynowaniu  
6.4. Zapotrzebowanie na zapasy
Pytania i polecenia  
7. TRANSPORT (Marcin Jurczak, Kinga Pawlicka)  
7.1. Rola transportu w logistyce, przegląd gałęzi i środków transportu
7.2. Infrastruktura transportu
7.3. Transport wewnętrzny
7.4. Transport intermodalny
Pytania i polecenia
8. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA (Sylwia Konecka)
8.1. Znaczenie logistycznej obsługi klienta
8.2. Pojęcie logistycznej obsługi klienta
8.3. Elementy logistycznej obsługi klienta
Pytania i polecenia
9. SYSTEMY INFORMATYCZNE I SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFI­KACJI (Marcin Jurczak)
9.1. Rola systemów informatycznych we współczesnej logistyce
9.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu magazynem i transportem
9.3. Trendy i technologie w rozwoju IT
9.4. Systemy automatycznej identyfikacji
Pytania i polecenia
10. ZRÓWNOWAŻONA LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW (Anna Łupicka-Fietz)
10.1. Idea zrównoważonego rozwoju
10.2. Cel zrównoważonej logistyki
10.3. Przyczyny rozwoju koncepcji zrównoważonej logistyki
Pytania i polecenia
11. FINANSE ŁAŃCUCHA DOSTAW I RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ (Kinga Pawlicka)
11.1. Istota i pojęcie finansów łańcucha dostaw
11.2. Metody zarządzania finansami łańcucha dostaw
11.3. Korzyści i cele stosowania finansów łańcucha dostaw
11.4. Koszty jako składowa finansów łańcucha dostaw
Pytania i polecenia
12. LOGISTYKA W E-­HANDLU (Marcin Jurczak)
12.1. Historia i perspektywy rynku e-commerce
12.2. Oczekiwania klienta na rynku e-commerce a logistyczna obsługa klienta
12.3. Dostawy z wykorzystaniem automatów paczkowych
12.4. Trendy: e-grocery i e-zaopatrzenie, omnichannel, m-commerce, live commerce i inne teorii logistyki
Pytania i polecenia
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
FUNDAMENTALS OF LOGISTICS (Summary)

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-206-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-206-1
 • e-ISBN: 978-83-8211-207-8
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-207-8
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 158
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

logistyka, zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, magazynowanie, transport, łańcuchy dostaw, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, e-handel, klient
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 53
ostatnie 3 miesiące: 351