Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Zbigniew Bentyn

Bariery logistyczne międzynarodowych łańcuchów dostaw

English title Logistics barriers of international supply chains

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Bentyn, Z. (2024). Bariery logistyczne międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-221-4

W monografii określono rodzaj, znaczenie i charakter oddziaływania barier logistycznych na międzynarodowe łańcuchy dostaw. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano liczne wskazówki dla zarządzających przepływami logistycznymi w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Książka może się przyczynić do facylitacji przepływów logistycznych w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Opisane charakterystyczne cechy takiego łańcucha dostaw ilustrowane analizowanymi przykładami pochodzącymi z praktyki zarządzania skłaniają do refleksji nad jego odpornością na występowanie barier logistycznych i ich konsekwencje. Formułowane na podstawie wyników badań empirycznych wskazania mogą się okazać pomocne w podtrzymywaniu przepływów logistycznych kluczowych dla funkcjonowania gospodarki światowej.

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. IDENTYFIKACJA BARIER LOGISTYCZNYCH
1.1. Formułowanie definicji bariery logistycznej
1.1.1. Orientacja na przepływy w logistyce  
1.1.2. Teoria procesów w logistyce  
1.1.3. Definicja bariery logistycznej
1.2. Bariery przepływu w łańcuchu dostaw (towarów, informacji, wartości pienięż­nych)
1.2.1. Powstawanie barier logistycznych
1.2.2. Metody pokonywania barier w łańcuchach dostaw  
1.2.3. Czynniki ewolucji a bariery logistyczne łańcucha dostaw  
ROZDZIAŁ 2. PODZIAŁ BARIER LOGISTYCZNYCH  
2.1. Klasyfikacja barier logistycznych
2.1.1. Bariery zewnętrze łańcucha dostaw  
2.1.2. Bariery wewnętrzne łańcucha dostaw
2.1.3. Bariery pochodzenia podażowego  
2.1.4. Bariery pochodzenia popytowego
2.2. Typologia barier logistycznych
2.2.1. Kryterium wystąpienia i trwania bariery
2.2.2. Kryterium funkcji łańcucha dostaw
2.2.3. Kryterium strumienia przepływu w łańcuchu dostaw
2.2.4. Kryterium tła polityczno-kulturowego
2.2.5. Kryterium zasięgu oddziaływania łańcucha dostaw
ROZDZIAŁ 3. BADANIA BEZPOŚREDNIE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ I ANALI­ZĘ ODDZIAŁYWANIA BARIER LOGISTYCZNYCH Z PERSPEKTYWY PRZEDSIĘBIORSTW – OGNIW ŁAŃCUCHA DOSTAW
3.1. Zakres i charakter badań bezpośrednich
3.2. Dobór i charakterystyka próby badawczej  
3.3. Budowa instrumentu pomiarowego i metody analizy statystycznej
3.4. Oddziaływanie barier logistycznych
3.5. Zasięg międzynarodowego łańcucha dostaw a występowanie barier logistycz­nych  
3.6. Siła oddziaływania bariery a jej pochodzenie  
3.7. Charakter wystąpienia i czas trwania bariery logistycznej
ROZDZIAŁ 4. BADANIA PRZEDSIĘBIORSTW UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ WPŁYWU BA­RIER LOGISTYCZNYCH NA FUNKCJONOWANIE MIĘDZYNARODOWE­GO ŁAŃCUCHA DOSTAW
4.1. Neutralizacja negatywnych konsekwencji barier logistycznych
4.2. Wydajność logistyczna kraju mierzona indeksem LPI a ocena potencjalnych barier logistycznych
4.3. Wpływ rodzaju produktu na skutki napotykanych barier logistycznych
4.4. Wpływ rodzaju działalności w łańcuchu dostaw na skutki napotykanych barier logistycznych
ROZDZIAŁ 5. KONSEKWENCJE WYSTĘPOWANIA BARIER LOGISTYCZNYCH
5.1. Identyfikacja barier logistycznych a zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
5.2. Złożoność łańcucha dostaw a występowanie barier logistycznych
5.3. Zadania zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw służące pokony­waniu barier logistycznych  
5.4. Facylitacja przepływów w łańcuchach dostaw
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA  
KWESTIONARIUSZ
SPIS RYSUNKÓW  
SPIS TABEL
LOGISTICS BARRIERS OF INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS (Summary)

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-220-7
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-220-7
 • e-ISBN: 978-83-8211-221-4
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-221-4
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 299
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

logistyka, transport, łańcuchy dostaw, przedsiębiorstwo, zrównoważony rozwój
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 282
ogółem: 406