Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-181-1
ISBN: 978-83-8211-181-1
e-ISBN: 978-83-8211-182-8
DOI: 10.18559/978-83-8211-182-8
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Rok premiery: 2023
Strony: 198
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

podatki, finanse publiczne, kontrola podatkowa, ryzyko, COVID-19, cyfryzacja, e-handel, luka VAT
Nasze kategorie

monografia, ekonomia i finanse,
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 35
ostatnie 3 miesiące: 668

Redakcja naukowa
Edyta Małecka-Ziembińska

Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki

English title VAT fraud during the pandemic and digitalization of the economy

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Małecka-Ziembińska, E. (red.). (2023). Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-182-8

Celem monografii jest próba identyfikacji wpływu pandemii oraz rozwoju gospodarki cyfrowej na skalę i formę oszustw związanych z VAT, szczególnie w transakcjach transgranicznych z wykorzystaniem konstrukcji „znikającego przedsiębiorcy /podatnika”. Charakterystyce i ocenie poddano także podejmowane w Polsce oraz z inicjatywy UE działania zmierzające do uproszczenia i uszczelnienia poboru tego podatku. Rozważania skoncentrowano na aspektach fiskalnych i nowych tendencjach oszustw związanych z VAT (część pierwsza) oraz kwestiach normatywnych tych oszustw i podejmowanych przeciwko nim inicjatywach (część druga). Przyjęty podział nie ma charakteru dychotomicznego, gdyż przedstawione zagadnienia wzajemnie się przenikają i warunkują, pozwolił jednak wyeksponować wpływ pandemii i gospodarki cyfrowej na funkcjonowanie podatników VAT, w tym także tych nieuczciwych, oraz organów podatkowych wymierzających, pobierających i uszczelniających ten podatek.

Wprowadzenie (Edyta Małecka-Ziembińska)

Część 1

ASPEKTY FISKALNE I NOWE TENDENCJE OSZUSTW ZWIĄZANYCH Z VAT

1. Luka VAT i jej konsekwencje dla finansów publicznych – perspektywa UE i Polski (Edyta Małecka-Ziembińska)

2. Oszustwa związane z VAT. Ewolucja oszustw typu MTIC (Łukasz Pastuszka, Dariusz Strugliński)

3. Ryzyko podatkowe związane z VAT w czasach pandemii (Łukasz Pastuszka)

4. Oszustwa związane z VAT z udziałem platform cyfrowych (Jan Sarnowski, Paweł Selera)

Część 2

ASPEKTY NORMATYWNE I INICJATYWY PRZECIWKO OSZUSTWOM ZWIĄZANYM Z VAT

5. Wykroczenia i przestępstwa związane z VAT – ujęcie normatywne (Magdalena Stępniak)

6. Metody ograniczania luki VAT (Arkadiusz Bernal)

7. Dochowanie należytej staranności na gruncie VAT w dobie cyfryzacji (Dariusz Strugliński)

8. Międzynarodowa pomoc administracyjna państw członkowskich UE w zapobieganiu i zwalczaniu oszustw związanych z VAT (Agnieszka Krysztofiak)

Zakończenie (Edyta Małecka-Ziembińska)

Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy na temat luki VAT, a w szczególności form oszustw podatkowych, narzędzi oraz regulacji służących ich zwalczaniu. Prezentuje ona zarówno punkt widzenia przedstawicieli nauki, jak i praktyków posiadających doświadczenie w administracji skarbowej. Czytelnicy otrzymują opracowanie łączące w sobie szerokie spojrzenie systematyzujące problematykę oszustw VAT-owskich z wnikliwą analizą wybranych zagadnień.

Z recenzji dra hab. Adama Adamczyka, prof. US