Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Jarosław Szyszka

Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości

English title Application of law and economics to study the effectiveness of accounting regulations

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Szyszka, J. (2022). Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-113-2

Problematyka prawa bilansowego i jego interpretacji jest przedmiotem szerokiego zainteresowania środowiska naukowego. Monografia również mierzy się z tą tematyką, jednak odmiennie niż dotychczasowe publikacje cechuje się innowacyjnym podejściem do prawa bilansowego – nie ze strony jego interpretacji, a z punktu widzenia jego jakości i efektywności. Celem regulacji prawa bilansowego winno być bowiem dostarczanie użytecznych informacji do podejmowania decyzji gospodarczych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Autor, posługując się ekonomiczną analizą prawa, przedstawia narzędzie możliwe do zastosowania przez badaczy i praktyków. Opisane podejście do badania problemów oceny skutków regulacji rachunkowości to nowa droga w poszukiwaniu metody doskonalenia prawa bilansowego, która dotychczas nie była przedmiotem tak szerokiego opracowania. Interdyscyplinarne walory książki sprawiają, że może być ona przydatna nie tylko dla badaczy z zakresu rachunkowości, ale również dla szerokiego grona osób, które na co dzień mierzą się z problemami prawa bilansowego: księgowych, prawników, pracowników sektora finansowego, legislatorów.

Książka zawiera obszerne angielskie streszczenie.

Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.

Wstęp

Rozdział 1. Rachunkowość zamknięta w normach prawnych

1.1. Istota i funkcje prawa

1.2. System źródeł i systematyzacja prawa w Polsce

1.3. Rachunkowość a prawo

1.4. Prawo bilansowe

1.5. Charakterystyka polskiego prawa bilansowego

1.6. Wpływ problemów prawa na regulacje prawa bilansowego

Rozdział 2. Ekonomiczna analiza prawa jako narzędzie badania efektywności prawa

2.1. Sposoby postrzegania ekonomicznej analizy prawa w nauce

2.2. Podstawy teoretyczne ekonomicznej analizy prawa

2.2.1. Teoria racjonalnego wyboru

2.2.2. Efekt posiadania

2.2.3. Teoremat Coase’a

2.2.4. Koszty transakcyjne

2.2.5. Teoria dóbr publicznych i podział dóbr

2.2.6. Koncepcja efektów zewnętrznych

2.3. Pojęcie efektywności

2.3.1. Efektywność a sprawiedliwość

2.3.2. Efektywność ekonomiczna w sensie Pareta

2.3.3. Efektywność ekonomiczna w sensie Kaldora-Hicksa

2.3.4. Efektywność ekonomiczna w ujęciu analizy marginalnej

2.3.5. Efektywność ekonomiczna w ujęciu ekonomii dobrobytu

2.4. Warunki istnienia efektywnego prawa

Rozdział 3. Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności ekonomicznej prawa bilansowego

3.1. Informacja jako dobro ekonomiczne

3.2. Informacja z systemu rachunkowości jako dobro ekonomiczne

3.3. Cechy jakościowe informacji jako dobra ekonomicznego

3.4. Ogólne postulaty stosowania ekonomicznej analizy prawa w badaniu efektywności ekonomicznej prawa bilansowego

3.5. Postulaty szczegółowe dotyczące stosowania ekonomicznej analizy prawa w badaniu efektywności ekonomicznej prawa bilansowego

3.5.1. Efektywność dopuszczalnych prawem metod wyceny na dzień bilansowy

3.5.2. Korzystanie ze wzorów sprawozdań finansowych

3.5.3. Miarkowanie kar

3.6. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

Application of law and economics to study the effectiveness of accounting regulations (summary)

Okładka - ISBN 978-83-8211-112-5
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-112-5
 • e-ISBN: 978-83-8211-113-2
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-113-2
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 198
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rachunkowość, teoria rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, ekonomiczna analiza prawa, prawo
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 25
ostatnie 3 miesiące: 169