Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Cezary Kochalski, Dawid Szutowski

Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu

English title Profitability and financial liquidity of enterprises in the context of economy development programs. Conditions of Polish Deal

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kochalski, C. i Szutowski, D. (2024). Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-215-3

Celem monografii jest rozpoznanie możliwości posługiwania się narzędziami analizy ekonomicznej przy ocenie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. W warstwie empirycznej publikacji odwołano się do uwarunkowań programu Polski Ład. W badaniach nad oddziaływaniem realizacji programów rozwojowych na kondycję finansową przedsiębiorstw sięgnięto zarówno do tradycyjnych metod analizy finansowej, jak i coraz powszechniej wykorzystywanych niedeterministycznych systemów uczących się, to jest sieci neuronowych.

Zwrócono uwagę na potencjalny związek wdrożenia Polskiego Ładu z sytuacją finansową przedsiębiorstw, scharakteryzowano możliwości posługiwania się danymi mikro i makro przy ocenie rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw, zidentyfikowano związki między zmiennymi makroekonomicznymi a wymienionymi zjawiskami finansowymi oraz przedstawiono wyniki badania obejmującego lata 2003–2021.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/543640/2021/2022, kwota dofinansowania 12 000 zł, całkowita wartość projektu 699 200 zł.

Wstęp

1. Polski Ład i potencjalny związek jego realizacji z kondycją finansową przedsiębiorstw

1.1. Charakterystyka programu rozwojowego Polski Ład

1.2. Potencjalny związek realizacji Polskiego Ładu z sytuacją finansową przedsiębiorstw

2. Ocena rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu

2.1. Wykorzystanie danych mikro i makro

2.2. Wskaźniki rentowności i płynności finansowej oraz ich analiza na tle zmian czynników makroekonomicznych

2.3. Syntetyczna charakterystyka związku między zmiennymi makroekonomicznymi a rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstw

3. Badania nad zmianami rentowności w przedsiębiorstwach w latach 2003–2021

3.1. Analiza zmian rentowności ogółem: sprzedaży, aktywów, kapitałów

3.2. Analiza zmian rentowności w ujęciu sektorowym 

4. Badania nad zmianami płynności finansowej w przedsiębiorstwach w latach 2003–2021  

4.1. Analiza zmian statycznej płynności finansowej oraz zadłużenia 

4.2. Analiza zmian płynności finansowej w ujęciu sektorowym 

5. Wykorzystanie metod analizy ekonomicznej do identyfikacji oddziaływania Polskiego Ładu na sytuację finansową przedsiębiorstw

5.1. Uwagi i założenia

5.2. Przykład wykorzystania sieci neuronowej: identyfikacja oddziaływania Polskiego Ładu na rentowność sprzedaży

Zakończenie

Bibliografia

Krąg potencjalnych odbiorców jest szeroki ze względu na ważność podjętej tematyki, wnioski oraz wykorzystane narzędzia analizy. Odbiorcami mogą być zarówno naukowcy i studenci z kierunków ekonomicznych, finansów, analizy finansowej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, zarządzania i kierunków ilościowych (ekonometrii, informatyki), jak i decydenci z zakresu polityki gospodarczej i praktycy gospodarczy.

Z recenzji dr hab. Anety Kosztowniak, prof. SGH

 

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-214-6
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-214-6
 • e-ISBN: 978-83-8211-215-3
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-215-3
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 121
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

Polski Ład, przedsiębiorstwo, rentowność, płynność finansowa, analiza finansowa, sieci neuronowe, makroekonomia
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 33
ostatnie 3 miesiące: 454