Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska

Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19

English title The economy in the shadow of the COVID-19 pandemic

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kańduła, S. i Przybylska, J. (red.). (2022). Gospodarka w cieniu pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-104-0

W marcu 2020 roku Polska zatrzymała się na chwilę. Z pewnym niedowierzaniem przyglądaliśmy się rozwojowi pandemii COVID-19. Gospodarki narodowe stanęły przed wieloma wyzwaniami. Początkowo zawiodła logistyka, brakowało środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych, respiratorów. Potem zabrakło pracy, bo zamknięto niektóre punkty usługowe. Ograniczono dostęp do placówek ochrony zdrowia, placówek kulturalnych, zakładów pracy, urzędów. Pandemia wstrząsnęła gospodarkami narodowymi na tyle mocno, że można mówić o wpadnięciu tych gospodarek w kryzys pandemiczny, zwany też kryzysem COVID-19 i kryzysem 2020+. Aktualność problematyki skłoniła autorów do przygotowania opracowań, poprzez które włączają się w nurt dyskusji nad funkcjonowaniem gospodarki w cieniu pandemii.

Publikacja jest adresowana do wszystkich osób zajmujących się problematyką funkcjonowania gospodarki w warunkach pandemii COVID-19, zwłaszcza do pracowników naukowych oraz tych odbiorców, którzy interesują się wpływem pandemii na życie społeczno-gospodarcze w Polsce.

Wstęp (Sławomira Kańduła i Joanna Przybylska)

Bibliografia

Czy pandemia COVID-19 zmieni spojrzenie na rolę państwa w gospodarce w warunkach kryzysu? Rozważania na tle dotychczasowych doświadczeń państw wysoko rozwiniętych (Oskar Urban)

Wstęp

1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego

2. Przyczyny i skutki tzw. wielkiego kryzysu lat 30. XX wieku

3. Koniec państwa dobrobytu, początek państwa wolności

4. Państwo godnych obywateli

Zakończenie

Bibliografia

Kryzysy i pandemie. Przegląd dotychczasowych współzależności (Wiktoria Bęben)

Wstęp

1. Kryzysy nieodłącznym elementem rozwoju gospodarki

2. Koronawirus SARS-CoV-2 i jego pandemia w zestawieniu z innymi koronawirusami i pandemiami

3. Rozwój globalnej pandemii

4. Restrykcje sposobem na zatrzymanie pandemii

Zakończenie

Bibliografia

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa. Analiza porównawcza działań wybranych państw (Małgorzata Czajkowska)

Wstęp

1. Rodzaje systemów gospodarczych

2. Działania Polski mające na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa

3. Działania podjęte przez Niemcy mające na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa

4. Działania podjęte przez Stany Zjednoczone mające na celu ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa

5. Działania podjęte przez Chiny mające na celu ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa

6. Działania podjęte przez Szwecję mające na celu ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa

7. Ocena pakietów antykryzysowych badanych państw

Zakończenie

Bibliografia

Odpowiedź polskich gmin na pierwszą falę kryzysu COVID-19 (Sławomira Kańduła i Joanna Przybylska)

Wstęp

1. Rodzaje kryzysu i jego wpływ na gospodarkę i finanse państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

2. Nadzwyczajne instrumenty lokalnej polityki antykryzysowej

3. Metoda badań i charakterystyka zbiorowości

4. Wyniki badań

5. Dyskusja

Zakończenie

Bibliografia

Kształtowanie się deficytu budżetowego i długu publicznego Polski podczas pandemii COVID-19 (Aleksandra Jarosz)

Wstęp

1. Kryzys COVID-19

2. Wpływ epidemii COVID-19 na deficyt budżetowy w Polsce

3. Dług publiczny a COVID-19

Zakończenie

Bibliografia

Sytuacja mieszkaniowa Polaków i działania organów publicznych w celu jej poprawy (Mikołaj Drożdżyński)

Wstęp

1. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce

2. Dotychczasowe działania gmin w zakresie mieszkalnictwa

3. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – założenia oraz rola gmin

Zakończenie

Bibliografia

Historyczne uwarunkowania różnic w rozwoju polskich regionów i wybrane problemy finansowania publicznego jako bariery realizacji celów zrównoważonego rozwoju (Oliwia Jędrzejewska i Julia Ziółkowska)

Wstęp

1. Historyczne uwarunkowania rozwoju polskich regionów

2. Międzynarodowe podstawy prawne zrównoważonego rozwoju

3. Finansowanie celów zrównoważonego rozwoju ze środków publicznych w Polsce

Zakończenie

Bibliografia

Neutralność klimatyczna a interes Polski (Dominika Szajda)

Wstęp

1. Ocena sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce

2. Krótkookresowe skutki środowiskowe pierwszej fali koronawirusa SARS-CoV-2

3. Zmiany klimatu w liczbach

4. Pojęcie neutralności klimatycznej

5. Działania podejmowane przez Polskę na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zakończenie

Bibliografia

Zakończenie (Sławomira Kańduła i Joanna Przybylska)

Bibliografia

Okładka - ISBN 978-83-8211-103-3
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-103-3
 • e-ISBN: 978-83-8211-104-0
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-104-0
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 173
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

COVID-19, kryzys ekonomiczny, globalizacja, państwo, finanse publiczne, finansowanie gmin, polityka gospodarcza, zrównoważony rozwój, mieszkania
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 23
ostatnie 3 miesiące: 198