Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Andrzej Niemiec, Agata Sierpińska-Sawicz

Metody monitorowania makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa

English title Methods of monitoring macro- and micro-environments of a company

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Niemiec, A. i Sierpińska-Sawicz, A. (2024). Metody monitorowania makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-225-2

W dzisiejszym świecie pełnym niepewności, zmienności i złożoności kluczem do sukcesu jest skuteczne monitorowanie otoczenia biznesowego. Ta książka jest niezbędnym przewodnikiem dla praktyków biznesu, studentów i wykładowców, którzy pragną zgłębić tajniki analizy makro- i mikrootoczenia. Przedstawiono w niej metody i narzędzia służące do identyfikacji szans i zagrożeń, a także do formułowania strategii zapewniających przewagę konkurencyjną na rynku globalnym. Zrozumienie dynamiki otoczenia i właściwy dobór metod jego analizy pozwala na lepsze przystosowanie przedsiębiorstw do szybko zmieniających się warunków i efektywne wykorzystanie zasobów. W podręczniku Czytelnik znajdzie wiedzę niezbędną do nawigowania w turbulentnym świecie biznesu, umożliwiającą mu podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji bieżących i strategicznych.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/543640/2021/2022 kwota dofinansowania 24 000 zł. Całkowita wartość projektu 699 200 zł.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy identyfikacji i klasyfikacji otoczenia

1.1. Istota otoczenia i jego cechy

1.2. Systematyka otoczenia przedsiębiorstw

1.3. Potrzeba monitorowania otoczenia

1.4. Problemy interakcji przedsiębiorstwa z otoczeniem

Bibliografia

Rozdział 2. Metody analizy makrootoczenia

2.1. Systematyka metod analizy makrootoczenia

2.2. Ocena otoczenia metoda. PEST i jej rozwinięciami

2.3. Metody scenariuszowe

2.4. Metoda luki strategicznej

2.5. Metoda ekstrapolacji trendów

2.6. Zakres wykorzystania metody delfickiej

2.7. Metoda QUEST

2.8. Strukturalna analiza sektora według Portera – diament Portera

2.9. Obszary badań otoczenia metoda. foresight

Bibliografia

Rozdział 3. Metody analizy mikrootoczenia

3.1. Mapa interesariuszy

3.2. Znaczenie idei sektora w analizie mikrootoczenia

3.3. Mapa grup strategicznych

3.4. Koncepcja klastrów

3.5. Analiza pięciu sił Portera

3.6. Analiza krzywej doświadczeń

3.7. Profil ekonomiczny sektora

3.8. Analiza konkurencyjności z zastosowaniem punktowej oceny atrakcyjności sektora

3.9. Koncepcja cyklu życia sektora

Bibliografia

Rozdział 4. Metody zintegrowane na potrzeby badania makro- i mikrootoczenia

4.1. Proces skanowania środowiska

4.2. Analiza SWOT

4.3. Analiza ASTRA

4.4. Metoda refleksji strategicznej

4.5. Macierz SPACE

4.6. Analiza otoczenia w ramach hoshin kanri

4.7. Metody portfelowe oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa w otoczeniu

Bibliografia

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków 

Methods of monitoring macro- and micro-environments (Summary)

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-224-5
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-224-5
 • e-ISBN: 978-83-8211-225-2
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-225-2
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2024
 • Strony: 166
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

analiza finansowa, mikrootoczenie, makrootoczenie
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 32
ostatnie 3 miesiące: 460