Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Arkadiusz Kawa

Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych

English title Network orientation of enterprises in the logistics services industry

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Kawa, A. (2017). Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Za główny cel pracy przyjęto opracowanie modelu orientacji sieciowej ukierunkowanej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Książka m.in. systematyzuje aspekty teoretyczne w zakresie pojęć: sieci międzyorganizacyjne, relacje sieciowe, podejście sieciowe, paradygmat sieciowy. Autor porządkuje też wiedzę teoretyczną dotyczącą branży usług logistycznych. Identyfikuje zjawisko współdziałania w branży usług logistycznych itp. Aspekty empiryczne opracowania to m.in. identyfikacja poziomu i znaczenia poszczególnych wskaźników składających się na konstrukty orientacji sieciowej; ustalenie znaczenia pozytywnych i negatywnych efektów funkcjonowania przedsiębiorstw branży usług logistycznych w sieciach międzyorganizacyjnych, źródeł przeszkód w zakresie przystępowania przedsiębiorstw logistycznych do sieci i rozwoju międzyorganizacyjnych powiązań oraz mechanizmów wzmacniania relacji.

Wstęp

1. Sieci w naukach o zarządzaniu
1.1. Określenia i definicje sieci
1.2. Relacje sieciowe
1.3. Wyjaśnienia roli sieci w zarządzaniu
1.4. Podejście sieciowe
1.5. Paradygmat sieciowy
Podsumowanie

2. Branża usług logistycznych
2.1. Branża jako obszar badawczy
2.2. Branża usług logistycznych jako przedmiot badań
2.3. Charakterystyka branży usług logistycznych
2.4. Podmioty branży usług logistycznych
2.5. Trzecia i czwarta strona logistyki (3PL i 4PL)
2.6. Modele biznesu
2.7. Usługi logistyczne
2.8. Rola podmiotów branży usług logistycznych w łańcuchu dostaw
Podsumowanie

3. Współdziałanie przedsiębiorstw branży usług logistycznych
3.1. Rodzaje relacji
3.2. Relacje pionowe
3.3. Relacje poziome - koopetycja logistyczna
3.4. Relacje sieciowe w branży usług logistycznych
3.5. Alianse
3.6. Klastry
3.7. Przedsięwzięcia wspierające współdziałanie sieciowe
Podsumowanie

4. Koncepcja orientacji sieciowej
4.1. Istota i założenia orientacji sieciowej
4.2. Przewaga konkurencyjna
4.3. Cechy relacji sieciowych
4.4. Oddziaływanie relacji pośrednich
4.5. Współzależność przedsiębiorstwa i sieci
4.6. Współdzielenie zasobów
4.7. Wymiana w sieci
4.8. Przewaga zasobowa i wyniki przedsiębiorstwa
4.9. Model orientacji sieciowej
Podsumowanie

5. Współpraca sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych w ujęciu empirycznym
5.1. Metodyka badań
5.2. Pomiar orientacji sieciowej
5.3. Pozytywne efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieciach międzyorganizacyjnych
5.4. Negatywne efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieciach międzyorganizacyjnych
5.5. Źródła przeszkód w zakresie przystępowania przedsiębiorstw do sieci i rozwoju międzyorganizacyjnych powiązań
5.6. Mechanizmy wzmacniania relacji w sieciach międzyorganizacyjnych
Podsumowanie

6. Modelowanie strukturalne orientacji sieciowej przedsiębiorstw branży usług
logistycznych
6.1. Modelowanie strukturalne
6.2. Operacjonalizacja zmiennych nieobserwowalnych
6.3. Model pomiarowy orientacji sieciowej
6.4. Model strukturalny orientacji sieciowej
6.5. Dyskusja nad uzyskanymi wynikami
Podsumowanie

Zakończenie
Ustalenia badawcze
Wkład w rozwój teorii sieci w naukach o zarządzaniu
Implikacje dla praktyki gospodarczej
Ograniczenia badań empirycznych i kierunki dalszych eksploracji

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel
Okładka - ISBN 978-83-7417-932-4
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-932-4
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2017
  • Rok premiery: 2017
  • Strony: 221
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 11
ostatnie 3 miesiące: 95