Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Cezary Kochalski, Dawid Szutowski

Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy

English title Profitability and financial liquidity of enterprises in the context of the challenges of the Polish Deal. Sector report

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kochalski, C. i Szutowski, D. (2024). Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-211-5

Raport (edycja druga, pierwsza była wydana w 2023 roku) składa się z trzech części. W części pierwszej wyodrębniono filary Polskiego Ładu, zidentyfikowano dla każdego z nich zmienne makroekonomiczne oraz przedstawiono kształtowanie się wielkości zmiennych makroekonomicznych w latach 2011–2021. Część drugą poświęcono rentowności polskich przedsiębiorstw w badanym okresie, koncentrując się na kształtowaniu się jej podstawowych wskaźników. W części trzeciej przedstawiono zdolność rozpatrywanych przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań krótkoterminowych na podstawie podstawowych wskaźników statycznych płynności finansowej i zadłużenia. Wyniki przeprowadzonej analizy zamieszczono w podsumowaniu. W raporcie zamieszczono również komentarz dotyczący zmian płynności i rentowności przedsiębiorstw w okresie postpandemicznym.

Metodycznie obie edycje raportu bazują na identycznych rozwiązaniach, co umożliwia porównywalność zaprezentowanych w nich wyników. Raport drugi uwzględnia szerszy zakres czasowy oraz komentarz dotyczący zmian płynności i rentowności przedsiębiorstw w okresie postpandemicznym.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/543640/2021/2022, kwota dofinansowania 12 000 zł, całkowita wartość projektu 699 200 zł.

Streszczenie menedżerskie
Wstęp
Przedmowa do edycji drugiej
Część I. Zmienne (efekty) makroekonomiczne Polskiego Ładu
Część II. Rentowność polskich przedsiębiorstw
Część III. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie wyników
Gospodarka po pandemii

Metodyka badania

    Sektory polskiej gospodarki
    Zakres badania
    Próba badawcza
    Zmienne

O projekcie

    Podstawowe informacje o projekcie
    Cele projektu
    Zespół projektowy
    Podstawy merytoryczne projektu
    Efekt dla społeczeństwa

Źródła i literatura przedmiotu
Wykaz tabel
Wykaz wykresów
O autorach

Rozdziały:

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-210-8
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-210-8
 • e-ISBN: 978-83-8211-211-5
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-211-5
 • Wydanie: II
 • Rok wydania: 2024
 • Rok premiery: 2023
 • Strony: 72
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

Polski Ład, przedsiębiorstwo, rentowność, płynność finansowa, zadłużenie, makroekonomia
Nasze kategorie

inne, ekonomia i finanse, ekonomia,
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 28
ostatnie 3 miesiące: 307