Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nowości

Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Marcin Jurczak, Sylwia Konecka, Anna Łupicka-Fietz, Kinga Pawlicka - Podstawy logistyki
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Alina Matuszak-Flejszman (Editor) - Zarządzanie środowiskowe
Okładka książki: Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch - Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych
Okładka książki: Marian Gorynia (Editor) - Pandemia, wojna, globalne przesilenie
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
Okładka książki: Aleksandra Hęćka-Sadowska - Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Janusz Kraśniak - Historia myśli o organizacji i zarządzaniu
Okładka książki: Marek Kawacki - Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Jan Polowczyk (Editor) - Ekonomia i inne nauki społeczne. Studia interdyscyplinarne
Okładka książki: Beata Stępień (Editor) - Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Katarzyna Pawlak-Lemańska, Barbara Borusiak, Ewa Sikorska (Editors) - Sustainable food. Production and consumption perspectives
Okładka książki: Urszula Samotyja, Maria Sielicka-Różyńska (Editors) - Jakość żywności atrybucyjnej
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych

Aktualności

 • Wyniki naboru wniosków o pokrycie kosztów wydania monografii innych niż awansowe i prac zbiorowych ze środków Wydawnictwa UEP

  Komitet Redakcyjny Wydawnictwa UEP zarekomendował 9 wniosków na monografie do opublikowania przez Wydawnictwo UEP.

  Zobacz więcej
 • Globalny zasięg Wydawnictwa UEP 2023 r.

  Raport EBSCO eBooks za rok 2023 wykazał ponad 7000 pobrań naszych publikacji w bibliotekach naukowych na wszystkich kontynentach.

  Zobacz więcej
 • Finansowanie monografii - nowy nabór wniosków

  Ruszył nowy nabór wniosków o sfinansowanie wydania monografii naukowych innych niż awansowe. Sposób składania i zasady wyboru wniosków do sfinansowania określa zarządzenie i komunikat Rektora.

  Zobacz więcej

Nasze czasopisma

Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo czasopisma Research Papers in Economics and Finance Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe

Otwarty dostęp

Okładka książki: Bogusław Śliwczyński - Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu
Okładka książki: Dariusz Nowak (Editor) - Production–operation management. The chosen aspects
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
Okładka książki: Waldemar Rydzak - Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru
Okładka książki: Piotr Trąpczyński - Foundations of Foreign Direct Investment Performance
Okładka książki: Maciej Szymczak - Ewolucja łańcuchów dostaw
Okładka książki: Grzegorz Gołembski (Editor) - Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania
Okładka książki: Patrycja Wojciechowska - Materiały hybrydowe w innowacjach opakowaniowych
Okładka książki: Malwina Lemkowska, Marcin Wojtkowiak (Editors) - Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym
Okładka książki: Sylwia Konecka, Anna Łupicka (Editors) - Logistykacja gospodarki światowej
Okładka książki: Renata Nestorowicz - Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Magdalena Florek - Podstawy marketingu terytorialnego
Okładka książki: Józefa Monika Gryko - Kształtowanie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa. Perspektywa innowacyjności przemysłowych spółek publicznych
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo