Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Show menu
English version Wysoki kontrast
dlaczego_warto_u_nas_wydawac
finansowanie_wydawnictwa
978-83-8211-119-4
978-83-8211-112-5
978-83-8211-136-1
978-83-8211-098-2
978-83-8211-123-1
978-83-8211-130-9
978-83-8211-151-4
978-83-8211-153-8
978-83-8211-161-3
978-83-8211-148-4
 • Globalny zasięg Wydawnictwa UEP

  Raport EBSCO eBooks za rok 2022 wykazał ok. 3650 pobrań naszych publikacji w bibliotekach naukowych na wszystkich kontynentach.

  Zobacz więcej
 • Granty MEiN dla Wydawnictwa UEP

  Uzyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki na realizację projektu w ramach programu Rozwój czasopism naukowych i trzech projektów z programu Doskonała nauka, moduł Wsparcie monografii naukowych.

  Gratulujemy Redakcji EBR i Autorom monografii!

  Zobacz więcej
 • Monografie nieawansowe - nowy nabór wniosków

  Ruszył nowy nabór wniosków o sfinansowanie wydania monografii naukowych innych niż awansowe. Sposób składania i zasady wyboru wniosków do sfinansowania określa zarządzenie i komunikat Rektora.

  Zobacz więcej
Nasze czasopisma
Economics and Business Review
Research Papers in Economics and Finance Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Studia Oeconomica Posnaniensia
Zeszyty Naukowe
Otwarty dostęp
978-83-7417-936-2
978-83-7417-656-9
978-83-8211-142-2
978-83-8211-075-3
978-83-7417-771-9
978-83-8211-157-6
978-83-8211-165-1
978-83-7417-611-8
978-83-8211-109-5
978-83-7417-998-0
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo