Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nowości

Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Urszula Samotyja, Maria Sielicka-Różyńska (Editors) - Jakość żywności atrybucyjnej
Okładka książki: Marzena Remlein, Marek Masztalerz (Editors) - Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu jednostki gospodarczej
Okładka książki: Ewa Mińska-Struzik, Barbara Jankowska (Editors) - Is there any ‘new normal’? Economics of the turmoil
Okładka książki: Marek Kawacki - Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Magdalena Śliwińska (Editor) - Jak mówić o zrównoważonym rozwoju? Scenariusze lekcji dla szkół ponadpodstawowych
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Zbigniew Bentyn - Bariery logistyczne międzynarodowych łańcuchów dostaw
Okładka książki: Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski - Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Katarzyna Śmiałowicz - Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Janusz Kraśniak - Historia myśli o organizacji i zarządzaniu

Aktualności

 • XXVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej

  Bierzemy udział w XXVIII Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej.

  Zobacz więcej
 • Rekrutujemy na stanowisko starszego redaktora

  Szukamy osoby z doświadczeniem w redakcji tekstów naukowych, zwłaszcza z dziedziny ekonomii. Biegłej w opracowaniu językowym, merytorycznym i technicznym. Potrafiącej współpracować z autorami, składaczami, grafikami i drukarzami.

  Oferujemy pracę na pełny etat w życzliwym i kompetentnym zespole.

  Zobacz więcej
 • Seminarium Polskiego Towarzystwa Statystycznego o ochronie udostępnianych danych

  25 kwietnia 2024 r. w godzinach 13.00-15.00 w audytorium A budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ul. Towarowa 55, dawny budynek CEUE) odbędzie się seminarium naukowe poświęcone metodom kontroli ujawniania danych wynikowych współorganizowane przez poznański i wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Dyskusja będzie oparta na wydanej przez nas książce: A. Młodak, M. Pietrzak, T. Klimanek, T. Józefowski i P. Lańduch (2023), Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych.

  Zobacz więcej

Nasze czasopisma

Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo czasopisma Research Papers in Economics and Finance Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe

Otwarty dostęp

Okładka książki: Katarzyna Pawlak-Lemańska, Barbara Borusiak, Ewa Sikorska (Editors) - Sustainable food. Production and consumption perspectives
Okładka książki: Mirosława Kaczmarek - Użyteczność serwisów internetowych banków
Okładka książki: Helena Gaspars-Wieloch - Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne
Okładka książki: Zygmunt Waśkowski - Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
Okładka książki: Sylwia Konecka, Anna Łupicka (Editors) - Logistykacja gospodarki światowej
Okładka książki: Andrzej Niemiec, Agata Sierpińska-Sawicz - Metody monitorowania makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa
Okładka książki: Tadeusz Kowalski - Globalization and Transformation in Central European Countries: The Case of Poland
Okładka książki: Tadeusz Kowalski, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski (Editors) - Dimensions of Competitiveness
Okładka książki: Jan Mikołajczyk - Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy
Okładka książki: Marek Masztalerz - Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe
Okładka książki: Marta Kluzek, Dorota Wiśniewska, Krzysztof Waliszewski (Editors) - Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach
Okładka książki: Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - The internationalisation of Polish industries in the context of the new institutional economics: Diagnosis and determinants
Okładka książki: Natalia Latuszek - Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta
Okładka książki: Magdalena Ankiel, Patrycja Wojciechowska, Karolina Wiszumirska - Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych
Okładka książki: Piotr Lis - Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa
Okładka książki: Dawid Piątek - Instytucje państwa a wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo