Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nowości

Okładka książki: Paweł Mikołajczak, Robert Skikiewicz, Anna Waligóra - Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce w warunkach gospodarki 4.0
Okładka książki: Ewa Mińska-Struzik, Barbara Jankowska (Editors) - Is there any ‘new normal’? Economics of the turmoil
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Janusz Kraśniak - Historia myśli o organizacji i zarządzaniu
Okładka książki: Katarzyna Czajkowska - Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem
Okładka książki: Aleksandra Hęćka-Sadowska - Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Marcin Jurczak, Sylwia Konecka, Anna Łupicka-Fietz, Kinga Pawlicka - Podstawy logistyki
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Marzena Remlein, Marek Masztalerz (Editors) - Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu jednostki gospodarczej
Okładka książki: Beata Stępień (Editor) - Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady
Okładka książki: Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka (Editors) - Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją
Okładka książki: Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch - Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych

Aktualności

 • XXVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej

  Bierzemy udział w XXVIII Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej.

  Zobacz więcej
 • Rekrutujemy na stanowisko starszego redaktora

  Szukamy osoby z doświadczeniem w redakcji tekstów naukowych, zwłaszcza z dziedziny ekonomii. Biegłej w opracowaniu językowym, merytorycznym i technicznym. Potrafiącej współpracować z autorami, składaczami, grafikami i drukarzami.

  Oferujemy pracę na pełny etat w życzliwym i kompetentnym zespole.

  Zobacz więcej
 • Seminarium Polskiego Towarzystwa Statystycznego o ochronie udostępnianych danych

  25 kwietnia 2024 r. w godzinach 13.00-15.00 w audytorium A budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ul. Towarowa 55, dawny budynek CEUE) odbędzie się seminarium naukowe poświęcone metodom kontroli ujawniania danych wynikowych współorganizowane przez poznański i wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Dyskusja będzie oparta na wydanej przez nas książce: A. Młodak, M. Pietrzak, T. Klimanek, T. Józefowski i P. Lańduch (2023), Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych.

  Zobacz więcej

Nasze czasopisma

Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo czasopisma Research Papers in Economics and Finance Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe

Otwarty dostęp

Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym
Okładka książki: Grzegorz Kotliński - Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe i jakościowe
Okładka książki: Maciej Żukowski (Editor) - Uroczystość nadania Grzegorzowi W. Kołodko godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert (Editors) - Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw
Okładka książki: Tadeusz Kowalski, Barbara Jankowska, Maciej Pietrzykowski (Editors) - Dimensions of Competitiveness
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Filip Kaczmarek - Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015
Okładka książki: Grzegorz Kotliński (Editor) - Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce – refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci doktora Ryszarda Mikołajczaka
Okładka książki: Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka (Editors) - Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją
Okładka książki: Jan Polowczyk - Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym
Okładka książki: Katarzyna Szarzec, Beata Woźniak-Jęchorek (Editors) - Instytucjonalne i historyczne wymiary dyskusji o ekonomii i gospodarce
Okładka książki: Dawid Obrzeżgiewicz - Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska - Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
Okładka książki: Dariusz Nowak (Editor) - Production–operation management. The chosen aspects
Okładka książki: Aleksandra Rutkowska - Credibilistic portfolio optimization. Individual investors perspective
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo