Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Baner
978-83-8211-065-4
978-83-8211-070-8
978-83-8211-055-5
978-83-8211-019-7
978-83-66199-31-6
978-83-8211-014-2
978-83-66199-77-4
978-83-8211-022-7
978-83-8211-079-1
978-83-8211-048-7
 • Granty MEiN dla Wydawnictwa UEP

  Wydawnictwo UEP uzyskało dofinansowanie trzech projektów z programu MEiN Doskonała nauka (moduł „Wsparcie monografii naukowych”).

  Zobacz więcej
 • Szukamy redaktorki/redaktora

  Wydawnictwo UEP poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko starszego redaktora (pełny etat).

  Zobacz więcej
 • Nowy numer czasopisma EBR 3/2021

  Ukazał się nowy numer Economics and Business Review. Zawiera 6 artykułów poświęconych fluktuacjom w procesach gospodarczych i teoretycznym podstawom ekonomii w kontekście pandemii COVID-19. Autorzy to 8 badaczy z Japonii, Indii, Węgier, Turcji i Polski. Zapraszamy do lektury!

  Zobacz więcej
Nasze czasopisma
Economics and Business Review
Research Papers in Economics and Finance Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Studia Oeconomica Posnaniensia
Zeszyty Naukowe
Otwarty dostęp
978-83-7417-746-7
978-83-7417-876-1
978-83-7417-944-7
978-83-7417-727-6
978-83-7417-255-4
978-83-8211-094-4
978-83-7417-878-5
978-83-7417-857-0
978-83-7417-951-5
978-83-66199-74-3
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo