Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nowości

Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Katarzyna Śmiałowicz - Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Okładka książki: Baha Kalinowska-Sufinowicz - Osoby młode na rynku pracy
Okładka książki: Katarzyna Pawlak-Lemańska, Barbara Borusiak, Ewa Sikorska (Editors) - Sustainable food. Production and consumption perspectives
Okładka książki: Marek Kawacki - Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Paweł Mikołajczak, Robert Skikiewicz, Anna Waligóra - Finansowanie przedsiębiorstw społecznych w Polsce w warunkach gospodarki 4.0
Okładka książki: Katarzyna Czajkowska - Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Jan Polowczyk (Editor) - Ekonomia i inne nauki społeczne. Studia interdyscyplinarne
Okładka książki: Ewa Mińska-Struzik, Barbara Jankowska (Editors) - Is there any ‘new normal’? Economics of the turmoil
Okładka książki: Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka (Editors) - Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją
Okładka książki: Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski - Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju

Aktualności

 • Rekrutujemy na stanowisko starszego redaktora

  Szukamy osoby z doświadczeniem w redakcji tekstów naukowych, zwłaszcza z dziedziny ekonomii. Biegłej w opracowaniu językowym, merytorycznym i technicznym. Potrafiącej współpracować z autorami, składaczami, grafikami i drukarzami.

  Oferujemy pracę na pełny etat w życzliwym i kompetentnym zespole.

  Zobacz więcej
 • Seminarium Polskiego Towarzystwa Statystycznego o ochronie udostępnianych danych

  25 kwietnia 2024 r. w godzinach 13.00-15.00 w audytorium A budynku D Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ul. Towarowa 55, dawny budynek CEUE) odbędzie się seminarium naukowe poświęcone metodom kontroli ujawniania danych wynikowych współorganizowane przez poznański i wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Dyskusja będzie oparta na wydanej przez nas książce: A. Młodak, M. Pietrzak, T. Klimanek, T. Józefowski i P. Lańduch (2023), Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych.

  Zobacz więcej
 • Zmarła p. mgr Zofia Biała-Mikołajewska

  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Nasza Wspaniała Koleżanka i Nieoceniona Wieloletnia Pracowniczka, Pani mgr Zofia Biała-Mikołajewska, emerytowana starsza redaktorka Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  Zobacz więcej

Nasze czasopisma

Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo czasopisma Research Papers in Economics and Finance Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe

Otwarty dostęp

Okładka książki: Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - The internationalisation of Polish industries in the context of the new institutional economics: Diagnosis and determinants
Okładka książki: Włodzimierz Dymarski, Marica Frangakis, Jeremy Leaman (Editors) - The deepening crisis of the European Union: the case for radical change
Okładka książki: Malwina Lemkowska, Marcin Wojtkowiak (Editors) - Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności
Okładka książki: Renata Nestorowicz - Asymetria wiedzy a aktywność informacyjna konsumentów na rynku produktów żywnościowych
Okładka książki: Katarzyna Śmiałowicz - Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Okładka książki: Sławomir Zapłata - Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji
Okładka książki: Andrzej Niemiec, Agata Sierpińska-Sawicz - Metody monitorowania makro- i mikrootoczenia przedsiębiorstwa
Okładka książki: Jarosław Szyszka - Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa do badania efektywności regulacji z zakresu rachunkowości
Okładka książki: Patrycja Wojciechowska - Materiały hybrydowe w innowacjach opakowaniowych
Okładka książki: Grzegorz Kotliński - Innowacje informacyjne w bankowości. Ujęcie ilościowe i jakościowe
Okładka książki: Piotr Tarka - Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych
Okładka książki: Natalia Latuszek - Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta
Okładka książki: Krzysztof Malaga, Alain Redslob, Beata Woźniak-Jęchorek (Editors) - Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée
Okładka książki: Grzegorz Gołembski (Editor), Paweł Bernard (Translator) - Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement: The case of Poznań
Okładka książki: Filip Kaczmarek - Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo