Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Nowości

Okładka książki: Alina Matuszak-Flejszman (Editor) - Zarządzanie środowiskowe
Okładka książki: Ewa Mińska-Struzik, Barbara Jankowska (Editors) - Is there any ‘new normal’? Economics of the turmoil
Okładka książki: Katarzyna Śmiałowicz - Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Okładka książki: Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski - Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Marzena Remlein, Marek Masztalerz (Editors) - Polityka rachunkowości w kształtowaniu obrazu jednostki gospodarczej
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Okładka książki: Aleksandra Hęćka-Sadowska - Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce
Okładka książki: Beata Stępień (Editor) - Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w kontekście programów rozwojowych gospodarki. Uwarunkowania Polskiego Ładu
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Marek Kawacki - Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju
Okładka książki: Magdalena Śliwińska (Editor) - Jak mówić o zrównoważonym rozwoju? Scenariusze lekcji dla szkół ponadpodstawowych
Okładka książki: Katarzyna Czajkowska - Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Andrzej Młodak, Michał Pietrzak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski, Paweł Lańduch - Poufność a użyteczność informacji statystycznych. Dylematy ochrony udostępnianych danych

Aktualności

 • Promocja e-booków
  Do końca czerwca wszystkie nasze e-booki dostępne w księgarni IBUK.PL i Księgarni PWN są tańsze o dodatkowy 20-pocentowy rabat.
  Niezmiennie w IBUK-u i IBUK Librze znaleźć można wiele naszych publikacji open acces.
  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
   
  Zobacz więcej
 • Wzrost Impact Factor dla EBR

  Właśnie ogłoszono doroczny ranking Journal Citation Reports firmy Clarivate – jednego z kluczowych globalnych ewaluatorów publikacji naukowych. Wartość Journal Impact Factor wydawanego przez WUEP kwartalnika „Economics and Business Review” wzrosła z 0,7 w 2023 r. do 1,2 w 2023 r. 

  Zobacz więcej
 • XXVIII Poznański Przegląd Książki Naukowej

  Bierzemy udział w XXVIII Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej.

  Zobacz więcej

Nasze czasopisma

Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo czasopisma Research Papers in Economics and Finance Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe

Otwarty dostęp

Okładka książki: Marek Masztalerz - Komunikacja w rachunkowości – aspekty językowe
Okładka książki: Tadeusz Kowalski - Globalization and Transformation in Central European Countries: The Case of Poland
Okładka książki: Grzegorz Kotliński (Editor) - Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce – refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci doktora Ryszarda Mikołajczaka
Okładka książki: Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak (Editors) - Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe
Okładka książki: Tomasz Olejniczak - Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych
Okładka książki: Cezary Kochalski (Editor) - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Okładka książki: Maciej Żukowski (Editor) - Uroczystość nadania Grzegorzowi W. Kołodko godności doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Okładka książki: Małgorzata Magdalena Hybka - Skuteczność kontroli wywiązywania się z obowiązków podatkowych
Okładka książki: Jan Mikołajczyk - Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy
Okładka książki: Marta Kluzek, Dorota Wiśniewska, Krzysztof Waliszewski (Editors) - Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach
Okładka książki: Krzysztof Malaga, Alain Redslob, Beata Woźniak-Jęchorek (Editors) - Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée
Okładka książki: Sylwia Sady - Wytłoki aronii jako komponent innowacyjnych osłonek jadalnych
Okładka książki: Katarzyna Czajkowska - Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem
Okładka książki: Ewa Różańska, Łukasz Matuszak - Consequences of Non-Financial Reporting Directive in Poland
Okładka książki: Jacek Trębecki - Konwergencja obszarów komunikowania wewnętrznego. Ujęcie teoretyczne i empiryczne
Okładka książki: Magdalena Ankiel, Patrycja Wojciechowska, Karolina Wiszumirska - Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo