Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Realizowane projekty
dlaczego warto u nas wydawac
Okładka książki: Jacek Jankiewicz (Editor) - Ekonomia menedżerska. Zbiór zadań
Okładka książki: Dawid Obrzeżgiewicz - Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Oszustwa związane z VAT w dobie pandemii i cyfryzacji gospodarki
Okładka książki: Sylwester Białowąs (Editor) - Economic tendency surveys and economic policy - measuring output gaps and growth potentials
Okładka książki: Edyta Małecka-Ziembińska (Editor) - Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym
Okładka książki: Cezary Kochalski, Dawid Szutowski - Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy
Okładka książki: Ewelina Kuberska - Koszty społeczne w sprawozdawczości jednostki gospodarczej
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Janusz Kraśniak - Historia myśli o organizacji i zarządzaniu
Okładka książki: Aleksander Grzelak - Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Okładka książki: Anna Warchlewska - Wykluczenie finansowe. Od finansów tradycyjnych do cyfrowych
Okładka książki: Anna Iwańczuk-Kaliska, Anna Warchlewska (Editors) - Bankowość
Okładka książki: Jerzy Kaźmierczyk - Niepewność zatrudnienia wśród pracowników na przykładzie banków
Okładka książki: Monika Banaszewska - Dochody własne w systemie finansowania gmin. Determinanty i implikacje
Okładka książki: Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, Aneta Chodakowska - Transformacja cyfrowa samorządu gminnego w Polsce
Okładka książki: Ewa Łaźniewska - Gospodarka cyfrowa - rozwój regionalny - odporność
Okładka książki: Ewa Różańska (Editor) - Sprawozdawczość niefinansowa. Ujawnianie i atestacja informacji niefinansowych w świetle regulacji i standardów
 • Finansowanie monografii - nowy nabór wniosków

  Ruszył nowy nabór wniosków o sfinansowanie wydania monografii naukowych innych niż awansowe. Sposób składania i zasady wyboru wniosków do sfinansowania określa zarządzenie i komunikat Rektora.

  Zobacz więcej
 • Granty MEiN dla Wydawnictwa UEP

  Uzyskaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki na realizację dwóch projektów w ramach programu Doskonała nauka II, moduł Wsparcie monografii naukowych.

  Gratulujemy Autorkom monografii!

  Zobacz więcej
 • EBR z Impact Factorem

  Dla wydawanego przez WUEP kwartalnika „Economics and Business Review” po raz pierwszy obliczono Journal Impact Factor. W ogłoszonym właśnie dorocznym rankingu Journal Citation Reports firmy Clarivate – jednego z kluczowych globalnych ewaluatorów publikacji naukowych – wartość JIF dla EBR wynosi 0,7.

  Zobacz więcej
Nasze czasopisma
Logo czasopismaEconomics and Business Review
Logo Logo czasopisma Revue Internationale des Économistes de Langue Française
Logo czasopisma Studia Oeconomica Posnaniensia
Logo czasopisma Zeszyty Naukowe
Otwarty dostęp
Okładka książki: Aleksandra Gaweł - Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości
Okładka książki: Dawid Obrzeżgiewicz - Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Okładka książki: Paweł Kliber (Editor) - Financial engineering. Methods and cases
Okładka książki: Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - The internationalisation of Polish industries in the context of the new institutional economics: Diagnosis and determinants
Okładka książki: Agnieszka Ignyś - Korporacyjne prawa akcjonariuszy w polskich spółkach publicznych
Okładka książki: Robert Romanowski - Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny
Okładka książki: Elżbieta Gołata - Koniec ery tradycyjnych spisów ludności
Okładka książki: Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert (Editors) - Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw
Okładka książki: Waldemar Rydzak - Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru
Okładka książki: Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Grzegorz Mazur (Editors) - Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny
Okładka książki: Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka (Editors) - Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją
Okładka książki: Hanna Śmigielska - Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej zawierające wzbogaconą skrobię
Okładka książki: Sławomir Zapłata - Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji
Okładka książki: Arkadiusz Kawa - Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych
Okładka książki: Anna Górska, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski - Lokalny rynek najmu mieszkań
Okładka książki: Katarzyna Czajkowska - Narracje w rachunkowości jako narzędzie zarządzania wrażeniem
EBSCO logo Crossref logo CEEOL logo CSWSW logo BazEkon logo