Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Sławomir Zapłata

Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji

English title The influence of internal factors on the success of pro-quality management in the organization

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Zapłata, S. (2018). Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-40-8

Jakość jest atrybutem otaczającego nas świata, stanowi kryterium wyboru w podejmowaniu różnorodnych decyzji, co wpływa na funkcjonowanie rynku. Zmieniające się rynkowe warunki gospodarowania wymuszają proces ciągłego dostosowywania wewnętrznych działań w firmie. Tematem monografii jest zarządzanie jakością w organizacji (nazywane również zarządzaniem projakościowym), w szczególności czynniki wewnętrzne, ich ważność i oddziaływanie na rezultaty zarządzania jakością, które parametryzują sukces podejmowanych działań organizacyjnych w tym obszarze zarządzania. Analizę literatury przedmiotu i teoretyczne rozważania uzupełniono wynikami badań empirycznych przeprowadzonych w autoryzowanych salonach sprzedaży i serwisu samochodów osobowych w Polsce. Wewnętrzne czynniki projakościowego zarządzania w organizacji wzbogacono o aspekty ryzyka, które w znacznej mierze wpływa na sukces funkcjonowania każdej organizacji na rynku.

Wstęp

Rozdział I
Projakościowe zarządzanie w organizacji
1. Aspekty zarządzania jakością
2. Systemowe zarządzanie jakością
3. Skuteczne zarządzanie jakością
4. Zarządzanie ryzykiem jakości

Rozdział II
Organizacyjne elementy skutecznego zarządzania jakością
1. Wewnętrzne czynniki sukcesu zarządzania jakością
1.1. Stan dotychczasowych badań na świecie
1.2. Problematyka badań w Polsce
2. Rezultaty projakościowego zarządzania w organizacji
3. Aspekt ryzyka w osiąganiu celów dotyczących jakości

Rozdział III
Metodyka badań empirycznych
1. Cel i zakres badań
2. Charakterystyka procesu badawczego
3. Dobór i charakterystyka próby badawczej
4. Budowa kwestionariusza ankietowego
5. Przetwarzanie i analiza danych

Rozdział IV
Ocena ważności wewnętrznych czynników projakościowego zarządzania w organizacji
1. Charakterystyka badanej zbiorowości
2. Zarządzanie jakością w badanych organizacjach
2.1. Ważność głównych wewnętrznych czynników zarządzania jakością
2.2. Ocena rezultatów zarządzania jakością
2.3. Ważność elementów konstytuujących główne wewnętrzne czynniki zarządzania jakością w organizacji
2.4. Współzmienność pomiędzy głównymi wewnętrznymi czynnikami oraz rezultatami zarządzania jakością
3. Eksploracyjna analiza czynnikowa aspektów zarządzania jakością
3.1. Identyfikacja wewnętrznych czynników zarządzania jakością
3.2. Grupowanie rezultatów projakościowego zarządzania w organizacji
3.3. Oddziaływanie wewnętrznych czynników na rezultaty zarządzania jakością
4. Konkluzje badawcze

Rozdział V
Kluczowe zagadnienia w osiąganiu sukcesu w zarządzaniu jakością
1. Analiza skupień w zarządzaniu jakością
2. Optymalizacja zarządzania jakością w organizacji
2.1. Krytyczne wewnętrzne czynniki zarządzania jakością
2.2. Priorytetowe elementy konstytuujące wewnętrzne czynniki zarządzania jakością
2.3. Newralgiczne relacje między wewnętrznymi czynnikami i rezultatami zarządzania jakością

Zakończenie
1. Wnioski końcowe
2. Synteza wyników badawczych dla praktyki zarządzania
3. Przedmiotowo-podmiotowe konkluzje końcowe
4. Ograniczenia i kierunki przyszłych badań

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów

Okładka - ISBN 978-83-7417-960-7
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-960-7
 • e-ISBN: 978-83-66199-40-8
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-40-8
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2018
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 250
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

zarządzanie jakością, zarządzanie w organizacji
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 8
ostatnie 3 miesiące: 89