Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski

Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju

English title New technologies on the Real Estate Market—in search of sustainable development

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Bartkowiak, P., Górska, A., Koszel, M., Mazurczak, A., Strączkowski, Ł. i Kinelski, G. (2023). Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-156-9

Monografia podejmuje aktualną i istotną tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym innowacyjnych produktów technologicznych i biznesowych w działalności podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych, głównie na rynku pierwotnym. Jest to słabo rozpoznany do tej pory obszar badawczy wykorzystujący innowacyjne technologie z grupy PropTech, które oddziałują na zrównoważony rozwój lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce, a także funkcjonowanie miast i aglomeracji (w szerszym zakresie). Autorów interesuje oddziaływanie nowoczesnych technologii na społeczeństwo (w tym społeczności lokalne), środowisko naturalne, ład korporacyjny, gospodarkę lokalną (w tym rynek pracy).

Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów PropTech w odniesieniu do działalności deweloperów mieszkaniowych na lokalnym rynku nieruchomości. Autorzy dokonali krytycznego przeglądu literatury oraz przeprowadzili badania własne wśród przedsiębiorstw deweloperskich na wybranym lokalnym (poznańskim) rynku mieszkaniowym.

Wstęp
1. Zrównoważony rozwój a rynek nieruchomości
1.1. Pojęcie i istota zrównoważonego rozwoju
1.2. Obszary i cele zrównoważonego rozwoju
1.3. Wytyczne dla zrównoważonego rozwoju miast i rynku nieruchomości


2. Nowoczesne technologie (PropTech) na rynku nieruchomości mieszkaniowych
2.1. Pojęcie i istota PropTech
2.2. Ewolucja i technologie PropTech
2.3. Obszary zastosowania PropTech
2.4. PropTech a idea zrównoważonego rozwoju


3. PropTech jako przejaw miasta inteligentnego – smart city
3.1. Pojęcie i istota miasta inteligentnego – smart city
3.2. Wymiary smart city
3.3. PropTech a smart city


4. Nowoczesne technologie w świetle badań
4.1. Nowoczesne technologie w opinii nabywców mieszkań
4.2. Poziom absorbcji nowoczesnych technologii przez podmioty deweloperskie
4.3. Nowoczesne technologie w zakresie energii na rynku nieruchomości
4.4. Nowoczesne technologie w mieście – studium przypadku
Zakończenie


Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Summary. New technologies on the Real Estate Market—in search of sustainable development

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-155-2
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-155-2
 • e-ISBN: 978-83-8211-156-9
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-156-9
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2023
 • Rok premiery: 2023
 • Strony: 116
 • Wersja papierowa: twarda okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

rynek nieruchomości, innowacje, zrównoważony rozwój, cyfryzacja, smart city, Poznań
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 45
ostatnie 3 miesiące: 241