Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Marlena Dzikowska

Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. W poszukiwaniu mechanizmu wpływu

English title Relocation and Competitiveness of Enterprises. In Search of the Mechanism of Influence

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Dzikowska, M. (2017). Delokalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. W poszukiwaniu mechanizmu wpływu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W książce skupiono się na zagadnieniach koncepcyjnych odnoszących się do kwestii konkurencyjności przedsiębiorstwa i delokalizacji modułów łańcucha wartości. W związku z tym książka ma charakter interdyscyplinarny. Do istotnych subdyscyplin naukowych zajmujących się omawianym obszarem badawczym należy zaliczyć m.in. teorie przedsiębiorstwa, ekonomię branży, zarządzanie strategiczne, internacjonalizację przedsiębiorstw, biznes międzynarodowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. W szczególności w książce kompleksowo przedstawiono autorski schemat analityczny wpływu delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność relokującego przedsiębiorstwa.

Wstęp
1. Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.1. Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego wymiary
1.1.1. Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa
1.1.2. Strategia konkurencji przedsiębiorstwa
1.1.3. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
1.2. Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa
1.2.1. Nurt pozycjonowania
1.2.2. Nurt zasobowy
1.2.3. Eklektyczna koncepcja konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Teorie przestrzennej lokalizacji działalności przedsiębiorstw
2.1. Lokalizacja działalności przedsiębiorstw w konwencjonalnej teorii lokalizacji
2.1.1. Model przestrzennego rozmieszczenia produkcji rolnej von Thünena
2.1.2. Lokalizacja zakładu przemysłowego w świetle konwencjonalnej teorii lokalizacji
2.1.3. Konwencjonalna teoria lokalizacji a analiza obszaru rynkowego
2.1.4. Modele konwencjonalnej teorii lokalizacji uwzględniające efekt substytucji
2.2. Lokalizacja działalności przedsiębiorstw w teorii handlu międzynarodowego
2.2.1. Klasyczna teoria handlu międzynarodowego
2.2.2. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego
2.2.3. Nowe teorie handlu międzynarodowego
2.2.4. Nowa nowa teoria handlu międzynarodowego
2.3. Lokalizacja działalności przedsiębiorstw w alternatywnych koncepcjach ekonomicznych
2.3.1. Nowa geografia ekonomiczna
2.3.2. Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej
3. Delokalizacja modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa
3.1. Teoretyczne podstawy delokalizacji modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa
3.2. Delokalizacja modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa – procesdecyzyjny
3.3. Formy delokalizacji modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa
3.4. Motywy delokalizacji modułów łańcucha wartości przedsiębiorstwa
4. Schemat analityczny – mechanizm wpływu delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność przedsiębiorstwa
4.1. Lokalizacja
4.1.1. Dostęp do zasobów i rynku
4.1.2. Infrastruktura twarda, miękka i instytucjonalna
4.2. Wymiana handlowa
4.2.1. Koszty transportu
4.2.2. Koszty komunikacji
4.2.3. Koszty opóźnienia czasowego
4.3. Dodatkowe aspekty działalności zagranicznej
4.3.1. Fluktuacje kursów walutowych
4.3.2. Bariery taryfowe i pozataryfowe
4.3.3. Ceny transferowe i różnice w opodatkowaniu
4.4. Specjalizacja
4.4.1. Efekty uczenia się
4.4.2. Efekty skali i zasięgu
4.5. Transfer technologii i zarządzania
4.5.1. Transfer technologii
4.5.2. Ochrona technologii
4.5.3. Koszty koordynacji i kontroli
Zakończenie
Bibliografia
Okładka - ISBN 978-83-7417-942-3
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-942-3
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2017
  • Rok premiery: 2017
  • Strony: 104
  • Wersja papierowa:
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 64