Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-161-3
ISBN: 978-83-8211-161-3
e-ISBN: 978-83-8211-162-0
DOI: 10.18559/978-83-8211-162-0
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Rok premiery: 2023
Strony: 189
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

podatki, audyt, finanse publiczne, samorząd terytorialny, innowacje, dochody
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 17
ostatnie 3 miesiące: 281

Redakcja naukowa
Edyta Małecka-Ziembińska

Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne

English title Polish Deal and income taxation. Legal, financial and economic perspective

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Małecka-Ziembińska, E. (red.). (2023). Polski Ład a opodatkowanie dochodów. Ujęcie prawne, finansowe i ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-162-0

Zmiany w systemie podatkowo-składkowym zaimplementowane w ramach programu społeczno-gospodarczego Polski Ład mają istotne znaczenie w ujęciu mikro- i makroekonomicznym oraz w perspektywie krótko- i długookresowej. Wpływają zarówno na wysokość i podział dochodów podatników, jak i na finanse oraz samodzielność finansową podmiotów sektora finansów publicznych. W monografii zmiany te i ich skutki są identyfikowane i oceniane w trzech perspektywach poznawczych: prawnej, finansowej i ekonomicznej.

Wprowadzenie (Edyta Małecka-Ziembińska)

Część I. Ujęcie prawne

Krystyna Nizioł, Polski Ład z perspektywy zasad poprawnej legislacji

Joanna Przybylska, Polski Ład z perspektywy audytora wewnętrznego

Małgorzata Samborska, Polski Ład z perspektywy usług / zawodu doradcy podatkowego

Część II. Ujęcie finansowe

Aleksander Łożykowski, Polski Ład z perspektywy sektora finansów publicznych

Sławomira Kańduła, Polski Ład z perspektywy samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Część III. Ujęcie ekonomiczne

Edyta Małecka-Ziembińska, Polski Ład z perspektywy progresji podatkowej i rozwiązań prorodzinnych

Maciej Cieślukowski, Polski Ład z perspektywy wsparcia innowacji

Monika Banaszewska, Polski Ład z perspektywy form opodatkowania i oskładkowania dochodów osób fizycznych

Jacek Uchman, Polski Ład z perspektywy opodatkowania dochodów osób prawnych

Zakończenie (Edyta Małecka-Ziembińska)

Konsekwencją wprowadzenia Polskiego Ładu była ogólnonarodowa dyskusja nt. reformy podatkowej. Niestety, w publicznej debacie dominuje tzw. podejście pozytywne (implementacja rozwiązań podatkowych w konkretnych uwarunkowaniach politycznych). Dla naukowców – co zrozumiałe – kluczowe znaczenie ma podejście normatywne: formułowanie takich zasad i reguł, jakim powinien odpowiadać racjonalny system podatkowy. Konieczna jest zatem zobiektywizowana ocena elementów systemu podatkowego, z zachowaniem należytego dystansu oraz z uwzględnieniem dorobku teorii podatku. Zaproponowana przez Autorów monografii wielopłaszczyznowa ocena zmian w zakresie opodatkowania dochodów niewątpliwie spełnia te kryteria i może być postrzegana jako istotny wkład do merytorycznej dyskusji nad kształtem polskiego systemu podatkowego w perspektywie wieloletniej.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Pawła Felisa, prof. SGH