Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Edyta Małecka-Ziembińska

Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym

English title Taxes in a retrospective and prospective context

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Małecka-Ziembińska, E. (red.). (2022). Podatki w ujęciu retrospektywnym i perspektywicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-116-3

Monografia obejmuje aktualne zagadnienia z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego. W pierwszej części książki rozważania koncentrują się na procedurach, instytucjach i instrumentach podatkowych już zaimplementowanych. Druga część dotyczy niedawno wprowadzonych rozwiązań podatkowych lub parapodatkowych, których skutki dla gospodarki lub społeczeństwa dopiero w przyszłości będą odczuwalne, bądź propozycji rozwiązań podatkowych. Niektóre z poruszanych tematów są obecne w dyskursie naukowym od wielu lat, jednak nie zostały wyczerpane ani nie osiągnięto w ich zakresie konsensusu (np. podatek katastralny czy opodatkowanie ekologiczne) lub dane rozwiązanie ma charakter koncepcyjny w Polsce, podczas gdy w innych państwach zostało już wdrożone (np. podatek od transakcji finansowych).

Publikacja jest adresowana do osób zainteresowanych aktualnymi wyzwaniami i trendami w opodatkowaniu na poziomie krajowym, europejskim i światowym, w tym studentów kierunków prawnych i ekonomicznych.

Wprowadzenie (Edyta Małecka-Ziembińska)

CZĘŚĆ I. Podatki w ujęciu retrospektywnym

Audyt podatkowy jako zewnętrzny mechanizm nadzorczy (Edyta Małecka-Ziembińska)

Opodatkowanie produktów spożywczych w świetle nowej matrycy stawek VAT (Wiktoria Walkowiak)

Opodatkowanie towarów i usług w obliczu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa (Aleksandra Skierś)

Digitalizacja rozliczeń VAT na tle zasady proporcjonalności (Mateusz Bujak)

Opłata cukrowa jako wyzwanie dla podmiotów rynkowych oraz czynnik zmian zachowań konsumenckich (Antonina Misiewicz, Julia Nowak)

Efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej (Arkadiusz Raducki)

CZĘŚĆ II. Podatki w ujęciu perspektywicznym

Nowe ramy efektywnego opodatkowania dochodu przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (Anna Siwiec)

Koncepcje opodatkowania zysku w sektorze cyfrowym (Szymon Mamajek)

Potencjalne implikacje podatku od transakcji finansowych dla rynku i inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Przemysław Gerschmann, Anna Siwiec, Wojciech Świder)

Podatki i opłaty ekologiczne jako instrumenty polityki środowiskowej (Wojciech Małolepszy)

Wpłaty od plastikowych odpadów opakowaniowych niepodlegających recyklingowi – nowe źródło dochodów budżetowych Unii Europejskiej (Maciej Cieślukowski)

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce – symulacja zmiany na podatek katastralny (Joanna Dąbrowska, Agnieszka Górska)

System podatkowy jest organizmem podlegającym ciągłej ewolucji, dlatego poświęcone mu opracowania naukowe zwykle rejestrują jego stan na dany moment. Autorzy recenzowanej publikacji podjęli trud zarówno oceny stanu zastanego, jak i analizy przyszłych scenariuszy rozwoju regulacji podatkowych. Szczególnym walorem pracy jest jej aktualność i bardzo trafny dobór tematyki. Autorzy z powodzeniem zidentyfikowali najważniejsze współczesne problemy opodatkowania. […] atutem prowadzonych badań jest wykorzystanie eksperckiej wiedzy Autorów. To właśnie umiejętność interpretacji regulacji podatkowych oraz przewidywania ich skutków tworzą wartość dodaną opracowania.

Z recenzji dra hab. Adama Adamczyka, prof. US

Okładka - ISBN 978-83-8211-115-6
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-115-6
 • e-ISBN: 978-83-8211-116-3
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-116-3
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 250
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

podatki, audyt, finanse publiczne, cyfryzacja, gospodarka 4.0, zachowania konsumenckie, kontrola podatkowa, Giełda Papierów Wartościowych, zrównoważony rozwój, nieruchomości
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 14
ostatnie 3 miesiące: 250