Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-130-9
ISBN: 978-83-8211-130-9
e-ISBN: 978-83-8211-131-6
DOI: 10.18559/978-83-8211-131-6
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 172
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

ubezpieczenia, rynek ubezpieczeń, ryzyko, COVID-19, innowacje, społeczna odpowiedzialność biznesu
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 134

Redakcja naukowa
Malwina Lemkowska, Marcin Wojtkowiak

Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności

English title The insurance sector in the face of contemporary challenges

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Lemkowska, M. i Wojtkowiak, M. (red.). (2022). Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-131-6

Przedmiotem monografii są wyzwania dla ubezpieczycieli generowane przez zmiany otoczenia społeczno-gospodarczego. Sektor ubezpieczeń jest silnie eksponowany na takie zmiany. Jako część rynku finansowego gwałtownie reaguje na przemienność faz cyklu koniunkturalnego, co przekłada się m.in. na wyniki operacyjne ubezpieczycieli i rentowność ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. Będąc jedną z najbardziej regulowanych gałęzi gospodarki, musi nieustannie odpowiadać na zmiany otoczenia prawnego. Działalność sektora ubezpieczeń opiera się na kreowaniu ochrony ubezpieczeniowej dla różnych rodzajów ryzyka, stąd przy zmieniającym się otoczeniu ryzyka sektor ten nieustannie identyfikuje nowe zagrożenia albo ewoluuje, odpowiadając na nowe atrybuty ryzyka już znanego.

Autorami monografii są przedstawiciele ubezpieczeniowego środowiska naukowego reprezentujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z CREG-University of Grenoble Alpes, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.

Publikacja jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauki o ubezpieczeniach, jak i praktyków ubezpieczeniowych.

Malwina Lemkowska, Marcin Wojtkowiak, Wstęp

Wanda Ronka-Chmielowiec, Pandemia COVID-19 i nowe ryzyka a rynek ubezpieczeniowy

Anna Ostrowska-Dankiewicz, Wpływ pandemii COVID-19 na rynek i efektywność ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Agnieszka Samsel, Analiza wyboru kanałów dystrybucji ubezpieczeń wśród gospodarstw domowych

Robert Kurek, DeFi na rynku ubezpieczeniowym

Łukasz Kuryłowicz, Adam Śliwiński, Pojęcie równowagi na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń

Lyubov Klapkiv, Faruk Ülgen, Instytucjonalne uwarunkowania niestabilności na rynku ubezpieczeń. Studium przypadku holdingu American International Group, Inc.

Krystian Szczęsny, Wykorzystanie kaskad kopuli w agregacji ryzyka w procesie wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II

Anna Gierusz, Agnieszka Pobłocka, Porządkowanie liniowe z wykorzystaniem wskaźników finansowych zakładów ubezpieczeń w Polsce

Robert Dankiewicz, Obszary ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Antoni Szulc, Piotr Manikowski, Ocena procesu wycofania telefonu Samsung Galaxy Note 7 wobec braku ubezpieczenia kosztów wycofania produktu

Malwina Lemkowska, Integracja ubezpieczeń środowiskowych i systemów zarządzania środowiskowego według ISO 14001 – raport z badań

Malwina Lemkowska, Marcin Wojtkowiak, Zakończenie

Monografia ma bardzo duży walor poznawczy. Stanowi wartościowe, z punktu widzenia przekazanej wiedzy i naukowego sposobu interpretacji, opracowanie, oparte na wielu różnorodnych źródłach empirycznych oraz bogatej literaturze przedmiotu. Duże znaczenie ma bogate doświadczenie autorów, którzy mogą podzielić się z czytelnikami swoją wiedzą.

                                                                                                                                                          Z recenzji dra hab. inż. Ryszarda Pukały