Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Nowość978-83-8211-092-0
ISBN: 978-83-8211-092-0
e-ISBN: 978-83-8211-093-7
DOI: 10.18559/978-83-8211-093-7
Wydanie: I
Rok wydania: 2021
Rok premiery: 2021
Strony: 242
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

opakowania, produkt, innowacje, zrównoważony rozwój, rynek
Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych
English title Packaging innovations for consumer goods

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Ankiel, M., Wojciechowska, P. i Wiszumirska, K. (2021). Innowacje opakowaniowe na rynku produktów konsumpcyjnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-093-7

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień z zakresu innowacji opakowaniowych. Zawiera charakterystykę przesłanek, kategorii i kierunków rozwoju innowacji na rynku opakowań produktów konsumpcyjnych wraz z rozwiązaniami praktycznymi.

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano rynek opakowań w Polsce na tle światowym oraz przedstawiono pojęcie, klasyfikację i determinanty rozwoju innowacji na omawianym rynku. Ponadto omówiono teoretyczne ujęcie procesu rozwoju i komercjalizacji innowacji opakowaniowych. W rozdziale drugim szczegółowo zaprezentowano innowacje materiałowe w segmencie opakowań ze szczególnym naciskiem na rozwiązania, które są zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, filozofią zrównoważonego rozwoju oraz zasadami ekoprojektowania opakowań. Rozdział trzeci zawiera szeroką charakterystykę innowacji konstrukcyjnych i technologicznych. Kolejny poświęcono najbardziej powszechnej kategorii innowacji opakowaniowych, tj. innowacjom marketingowym. Omówiono w nim aktualne rozwiązania w zakresie formy konstrukcyjnej opakowań, grafiki, kolorystyki oraz logotypu marki. Ponadto zaprezentowano przesłanki wdrażania tych rozwiązań, kierunki ich rozwoju, a także podano przykłady skutecznych działań z zakresu wdrażania innowacji marketingowych w segmencie dóbr konsumpcyjnych, głównie na rynku polskim. W rozdziale piątym przybliżono zagadnienia związane z projektowaniem innowacyjnych opakowań w odniesieniu do rynkowych, prawnych, technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów tego procesu. Rozdział szósty monografii powstał we współpracy z firmami z branży opakowaniowej, naukowcami oraz projektantami. Zawarto w nim opis czterech unikatowych projektów, ukazujący proces projektowania z różnych perspektyw, a także poruszono aspekty związane z fazą poszukiwania rozwiązań, testowania i prototypowania.

Wstęp

1. Innowacje opakowaniowe w segmencie produktów konsumpcyjnych

1.1. Zarys rynku opakowań w Polsce i na świecie

1.2. Pojęcie i klasyfikacja innowacji opakowaniowych

1.3. Uwarunkowania rozwoju innowacji opakowaniowych

1.4. Teoretyczne ujęcie procesu rozwoju i komercjalizacji innowacji opakowaniowych

2. Innowacje materiałowe

2.1. Przesłanki wprowadzania innowacji materiałowych w opakowaniach

2.2. Biotworzywa

2.3. Materiały pochodzące z recyklingu

2.4. Papier i tektura

2.5. Materiały hybrydowe i nanokompozyty polimerowe

3. Innowacje konstrukcyjne i technologiczne

3.1. Kierunki rozwoju innowacji konstrukcyjnych i technologicznych

3.2. Opakowania aktywne

3.3. Opakowania inteligentne i interaktywne

3.4. Innowacje w systemach pakowania

3.5. Nowoczesne zamknięcia opakowań

4. Innowacje marketingowe w segmencie produktów konsumpcyjnych

4.1. Przesłanki wprowadzania innowacji marketingowych i kierunki ich rozwoju

4.2. Forma konstrukcyjna i kształt

4.3. Kolorystyka i efekty zdobienia

4.4. Logotyp marki

5. Ujęcie rynkowe innowacyjnego podejścia do projektowania opakowań

5.1. Kontekst w projektowaniu opakowań

5.2. Innowacyjne narzędzia stosowane w procesie projektowania opakowań

5.3. Proekologiczne projektowanie opakowań

5.4. Projektowanie opakowań multisensorycznych

5.5. Projektowanie uniwersalne

6. Rynkowe rozwiązania projektów innowacyjnych produktów konsumpcyjnych – studium przypadku

6.1. FreshInPac – innowacyjne materiały opakowaniowe z laboratorium badań i rozwoju na sklepowe półki

6.2. CheMeS – zrównoważone projektowanie tub kosmetycznych

6.3. Netbox – projektowanie i produkcja opakowań tekturowych

6.4. Torba Borba – projektowanie produktu, doświadczeń i empatii

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Packaging innovations for consumer goods