Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Dominik Buttler

Praca a zadowolenie z życia wśród młodych

English title Work and life satisfaction among young individuals

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Buttler, D. (2020). Praca a zadowolenie z życia wśród młodych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdecydowana większość badań dowodzi, że pracujący są szczęśliwsi niż bezrobotni. Niemniej różnice w poziomie satysfakcji między tymi dwoma grupami są w niektórych krajach bardzo duże, a w innych nieznaczne. Głównym celem książki jest ustalenie, jakie czynniki na poziomie makro tłumaczą międzynarodowe zróżnicowanie pod względem siły związku praca?zadowolenie z życia. W szczególności analizowany jest wpływ polityki zatrudnienia i rynku pracy, systemu edukacji, czynników ekonomicznych i kulturowych. Badanie koncentruje się na osobach młodych, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na ryzyko bezrobocia i niepewności zatrudnienia, a rozczarowania związane z niespełnionymi aspiracjami zawodowymi uznaje się za istotną przyczynę spadku zadowolenia z życia podczas wchodzenia w dorosłość. W analizie wykorzystano dane z 27 europejskich krajów, pochodzące z Europejskiego Sondażu Społecznego (European Social Survey) oraz międzynarodowych badań porównawczych prowadzonych przez OECD, Eurostat, Międzynarodową Organizację Pracy i Bank Światowy.

Wstęp

1. Subiektywny dobrostan i zadowolenie z życia w badaniach ekonomicznych
1.1. Status ekonomii szczęścia w badaniach ekonomicznych
1.1.2. Wkład ekonomii szczęścia do teorii ekonomii
1.2. Konceptualizacja pojęć subiektywnego dobrostanu i zadowolenia z życia
1.3. Metody operacjonalizacji pojęcia "zadowolenie z życia"
1.3.1. Skala zadowolenia z życia (Satisfaction with Life Scale, SWLS)
1.3.2. Skala refleksyjnego zadowolenia z życia (The Reflective Life Satisfaction)
1.3.3. Skala zadowolenia z życia wynikającego ze zgodności (Congruity Life Satisfaction, CLS)
1.3.4. Kwestionariusz zadowolenia z życia (Life Satisfaction Research Questionnaire)
1.3.5. Skala subiektywnego szczęścia (Subjective / General Happiness Scale, SHS). 21
1.3.6. Jednopozycyjne miary zadowolenia z życia
1.4. Praktyczne i epistemologiczne problemy związane z pomiarem zadowolenia z życia
1.4.1. Krytyka ekonomii szczęścia
1.4.2. Problemy pomiaru
1.4.3. Sposoby ograniczania błędu pomiaru
1.5. Właściwości ekonometryczne wskaźników zadowolenia z życia
1.5.1. Trafność teoretyczna
1.5.2. Rzetelność i wrażliwość
1.5.3. Właściwości jednopozycyjnych wskaźników zadowolenia z życia

2. Determinanty zadowolenia z życia na poziomie mikro
2.1. Status na rynku pracy
2.1.1. Efekt psychologiczny i dochodowy
2.1.2. Efekty adaptacji i zabliźniania
2.1.3. Efekty moderacji na poziomie mikro
2.2. Pozostałe determinanty na poziomie mikro

3. Czynniki moderujące związek praca-zadowolenie z życia (poziom makro)
3.1. Wprowadzenie
3.2. System edukacji
3.3. Polityka zatrudnienia i rynku pracy
3.4. Czynniki kulturowe
3.5. Sytuacja ekonomiczna

4. Metodyka i metodologia badania
4.1. Hipotezy badawcze
4.2. Charakterystyka baz danych i operacjonalizacja zmiennych
4.2.1. Źródło danych surowych - poziom mikro.
4.2.2. Źródła danych surowych - poziom makro
4.3. Konstrukcja modeli ekonometrycznych
4.3.1. Uwagi metodologiczne
4.3.2. Postępowanie empiryczne
4.3.3. Specyfikacja modeli
4.3.4. Dobór próby badawczej

5. Analiza wyników
5.1. Czynniki wpływające na siłę związku praca-zadowolenie z życia. Model pełny
5.1.1. Statystyki opisowe
5.1.2. Oszacowania parametrów modelu
5.2. Czynniki wpływające na siłę związku praca-zadowolenie z życia. Model zredukowany.
5.2.1. Statystyki opisowe
5.2.2. Oszacowania parametrów modelu
5.3. Podsumowanie wyników w odniesieniu do sformułowanych hipotez

Podsumowanie

Aneks

Summary: Work and life satisfaction among young individuals

Okładka - ISBN 978-83-8211-019-7
Metadane
  • ISBN: 978-83-8211-019-7
  • e-ISBN: 978-83-8211-038-8
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2020
  • Rok premiery: 2020
  • Strony: 132
  • Wersja papierowa: twarda okładka
  • Wersja elektroniczna: pdf
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Słowa kluczowe

ekonomia szczęścia, zadowolenie z życia, dobrostan, praca, młodzi, rynek pracy, edukacja
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 14
ostatnie 3 miesiące: 96