Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

978-83-66199-09-5
ISBN: 978-83-66199-09-5
e-ISBN: 978-83-66199-80-4
Wydanie: I
Rok wydania: 2020
Rok premiery: 2019
Strony: 238
Wersja papierowa: oprawa miękka
Wersja elektroniczna: PDF
Format: B5
Licencja: komercyjna
Podatek od wartości dodanej. Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)
Wersja elektroniczna
(IBUK)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Bernal, A. (2020). Podatek od wartości dodanej. Studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Celem rozprawy jest ocena przydatności podatku od wartości dodanej, jako formy opodatkowania konsumpcji, do realizacji funkcji fiskalnych i pozafiskalnych oraz ustalenie, jak przerzucalność tego podatku wpływa na te funkcje. Celem części empirycznej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na kogo, w jakim zakresie i w którym momencie przerzucany jest ciężar podatku od towarów i usług. W rozprawie analizowane są trzy kierunki przerzucalności – na konsumentów, pracowników i dawców kapitału. Problem przerzucalności jest niezwykle aktualny i złożony, wymagający uwzględnienia międzydyscyplinarnych obszarów wiedzy. Autor porusza się po nich z łatwością, a przy tym przystępnie przedstawia je czytelnikowi.

Wstęp

1. Poszukiwanie i wybór przedmiotu opodatkowania
1.1. Podatki jako konsekwencja niedoskonałości rynku
1.2. Problem wyboru przedmiotu opodatkowania
1.3. Konsumpcja jako przedmiot opodatkowania
1.4. Formy opodatkowania konsumpcji

2. Idea i funkcjonowanie podatku od wartości dodanej
2.1. Historia i koncepcja podatku od wartości dodanej
2.2. Znaczenie i mechanizm podatku od wartości dodanej
2.3. Efektywność podatku od wartości dodanej
2.4. Uzasadnienie i konsekwencje różnicowania zasad opodatkowania podatkiem
od wartości dodanej

3. Przerzucalność podatków jako konsekwencja istnienia rynku
3.1. Rynek jako miejsce ustalania cen
3.2. Istota przerzucalności podatku i początki teorii incydencji
3.3. Przerzucalność podatków pośrednich w modelach teoretycznych
3.4. Przerzucalność podatków pośrednich w badaniach empirycznych

4. Przerzucalność podatku od towarów i usług na konsumentów
4.1. Koncepcja badania - zakres przedmiotowy, źródła danych i opis metody
4.2. Zakres przerzucalności podatku w sytuacji wzrostu i spadku stawki
podatku
4.3. Zakres przerzucalności podatku a poziom ceny
4.4. Moment przerzucalności podatku

5. Przerzucalność podatku od towarów i usług na czynniki produkcji
5.1. Koncepcja badania - zakres przedmiotowy, źródła danych i opis metody
5.2. Stabilizacyjne znaczenie eksportu dla poziomu wynagrodzeń czynników
produkcji
5.3. Pracownicy i dawcy kapitału jako beneficjenci obniżki stawki podatku
5.4. Wpływ struktury asortymentowej na przerzucalność podatku na pracę
i kapitał

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis schematów

The value-added tax-a study of the tax shifting to consumers, employees and capital providers