Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-179-8
ISBN: 978-83-8211-179-8
e-ISBN: 978-83-8211-180-4
DOI: 10.18559/978-83-8211-180-4
Wydanie: I
Rok wydania: 2023
Rok premiery: 2023
Strony: 176
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

sprawozdawczość, informacje niefinansowe, odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, spółki
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 9
ostatnie 3 miesiące: 182

Marek Kawacki

Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju

English title Sustainability reporting of companies

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kawacki, M. (2023). Sprawozdawczość spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-180-4

Monografia porusza temat sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju praktykowanej, najpierw dobrowolnie, a obecnie pod wpływem przepisów wynikających z Dyrektyw Komisji Europejskiej obligatoryjnie, przez spółki w Polsce i na świecie. Opracowanie dotyczy teorii, standardów, przepisów i praktyki ujawnień tych informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w raportach rocznych spółek oraz ich ewolucji na przestrzeni lat.

Praca ta ma w założeniu stanowić platformę do dyskusji nad szczegółową systematyką informacji ujawnianych w raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarach: teoretycznym (podjętej próby określenia pojęć podstawowych w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju na podstawie badań), praktycznym (polegającym na wskazaniu standardów i prawodawstwa regulujących ten rodzaj raportowania) oraz normatywnym (polegającym na próbie stworzenia systematyki raportowanych informacji przez polskie spółki).

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie, istota, cechy jakościowe i miejsce ujawnień informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

1.1. Pojęcie i istota informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

1.2. Zakres przedmiotowy i cechy jakościowe informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

1.3. Raport roczny jako miejsce ujawnień informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

1.4. Interesariusz – odbiorca informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2. Teorie i koncepcje sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

2.1. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście sprawozdawczości finansowej i rachunkowości

2.2. Teoria interesariuszy, agencji, instytucjonalna, sygnalizacji i legitymizacji w ujawnianiu informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

2.3. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

2.4. Koszty i korzyści sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla spółek i ich interesariuszy

Rozdział 3. Regulacje prawne i standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

3.1. Kierunek działań politycznych Unii Europejskiej w ujawnianiu informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i dyrektywa NFRD

3.2. Analiza propozycji nowej dyrektywy ws. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)

3.3. Polskie regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

3.4. Wybrane standardy dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

3.4.1. Global Reporting Initiative

3.4.2. Standard Informacji Niefinansowych

3.4.3. Inne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

3.5. Standardy i praktyka weryfikacji informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

Rozdział 4. Systematyka informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w sprawozdawczości polskich spółek giełdowych

4.1. Klasyfikacja informacji niefinansowych przed rokiem 2017 – komentarz do badania ujawnień informacji niefinansowych spółek RESPECT Index z 2018 roku

4.2. Analiza współcześnie ujawnianych informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w raportach rocznych polskich spółek giełdowych

4.2.1. Cel, zakres podmiotowy, etapy, metodyka i ograniczenia przeprowadzonego badania ujawnień informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

4.2.2. Charakterystyka spółek wybranych do badania

4.2.3. Prezentacja wyników analizy ujawnianych informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

4.3. Propozycja systematyki informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w sprawozdawczości polskich spółek giełdowych

Zakończenie

Załączniki

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Sustainability reporting of companies (summary)