Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Beata Stępień

Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady

English title Systematic literature review in economics: methodology and examples

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Stępień, B. (red.). (2023). Systematyczny przegląd literatury w naukach ekonomicznych. Metodyka, przykłady. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-174-3

W polskim piśmiennictwie naukowym systematyczne przeglądy literatury są wciąż nową, nieznaną formą eksploracji wątków tematycznych. W światowej nauce odchodzi się od narracyjnych przeglądów literatury na rzecz analiz usystematyzowanych, replikowalnych i w rezultacie jasno ukazujących to, co warto badać, gdyż zawiera potencjalnie dużą wartość naukową. Książka jest jedną z nielicznych (a pierwszą, która przedstawia liczne przykłady zastosowania omawianej tematyki w naukach ekonomicznych, i to w tak szerokim ujęciu) na polskim rynku pracą obrazującą, na czym polega systematyczny przegląd literatury, w tym analiza bibliometryczna. Pokazuje, do czego takie przeglądy prowadzą: jak przekonująco (bo transparentnie, przy podaniu powtarzalnej metody) pozwalają wyłonić z naukowego gąszczu piśmienniczego te wątki, które warto badać przy wykorzystaniu określonych teorii i metod oraz jakie pytania lub hipotezy badawcze są warte dalszego dociekania.

Książka jest adresowana do młodszych naukowców (doktorantów, doktorów) i osób aspirujących do zostania akademikami. Może być też pomocna w pisaniu prac magisterskich w częściach poświęconych przeglądowi literatury naukowej.

Wstęp (Beata Stępień)
1. Systematyczny przegląd literatury – cel, rodzaje, procedura (Beata Stępień)
1.1. Przesłanki i cele dokonywania systematycznego przeglądu literatury w pracy naukowej
1.2. Rodzaje systematycznych przeglądów literatury
1.2.1. Przeglądy dziedzinowe
1.2.2. Przeglądy teorii
1.2.3. Przeglądy metodyczne  
1.2.4. Metaanalizy  
1.3. Procedura systematycznego przeglądu literatury  
Podsumowanie
Bibliografia
2. Ryzyko strategiczne: wyniki analizy bibliometrycznej i kierunki przyszłych badań (Amadeusz Miązek)
Wprowadzenie
2.1. Metodyka badania  
2.2. Analiza bibliometryczna
2.3. Wyniki analizy cytowań
2.4. Wyniki analizy sprzężeń bibliograficznych
2.4.1. Klaster 1: Behawioralny aspekt wpływu menedżerów
2.4.2. Klaster 2: Finansowy aspekt motywacyjnego wynagrodzenia menedżerów
2.4.3. Klaster 3: Nadzór korporacyjny i kwestie instytucjonalne
Podsumowanie  
Bibliografia  
3. Finansyzacja: wyniki analizy bibliometrycznej i kierunki przyszłych badań (Amadeusz Miązek)  
Wprowadzenie
3.1. Metodyka badania
3.1.1. Pozyskanie danych bibliograficznych  
3.1.2. Zastosowana metoda analizy bibliometrycznej
3.2. Wyniki zastosowanej metody analizy bibliometrycznej  
3.2.1. Klaster 1: Dobrobyt  
3.2.2. Klaster 2: Rynek mieszkaniowy
3.2.3. Klaster 3: Rynki towarowe
Podsumowanie
Bibliografia
4. Analiza bibliometryczna badań nad zarządzaniem wrażeniem w rachunkowości – główne wątki i luki badawcze (Katarzyna Czajkowska)
Wprowadzenie
4.1. Istota zarządzania wrażeniem
4.2. Metodyka badania
4.3. Wyniki analizy bibliometrycznej
4.4. Wnioski
Podsumowanie  
Bibliografia  
5. Technologie cyfrowe w działalności bezpośredniej ubezpieczycieli upraw – analiza bibliometryczna (Anna Chojan)
Wprowadzenie
5.1. Cyfryzacja w ubezpieczeniach – analiza bibliometryczna
5.2. Cyfryzacja w ubezpieczeniach upraw – analiza bibliometryczna
Podsumowanie
Bibliografia
6. Typy sieci neuronowych w prognozowaniu cen walut – analiza bibliometryczna (Jakub Morkowski)
Wprowadzenie
6.1. Opis próby
6.2. Bibliometria
6.3. Badanie
Podsumowanie
Bibliografia
7. Badania nad poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Unii Europejskiej: analiza bibliometryczna (Paweł Łopatka)
Wprowadzenie
7.1. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego  
7.2. Metodyka badań i informacje o próbie badawczej
7.3. Analiza cytowań i sprzężeń bibliograficznych  
Podsumowanie
Bibliografia
8. Rozszerzona rzeczywistość w marketingu oraz handlu elektronicznym i mobilnym – wyniki analizy bibliometrycznej (Michał Skubis)
Wprowadzenie
8.1. Rozszerzona rzeczywistość w dotychczasowych badaniach naukowych
8.2. Rozszerzona rzeczywistość w marketingu oraz handlu elektronicznym i mobilnym – wybór literatury
8.3. Rozszerzona rzeczywistość w marketingu oraz handlu elektronicznym i mobilnym – wyniki analizy słów kluczowych  
8.4. Rozszerzona rzeczywistość w marketingu oraz handlu elektronicznym i mobilnym – wyniki analizy cytowań
Podsumowanie
Bibliografia
Uwagi końcowe (Beata Stępień)
Spis tabel
Spis schematów i wykresów

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-173-6
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-173-6
 • e-ISBN: 978-83-8211-174-3
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-174-3
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2023
 • Rok premiery: 2023
 • Strony: 184
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

systematyczny przegląd literatury, metodyka badań, badania naukowe, nauki ekonomiczne
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 35
ostatnie 3 miesiące: 391