Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Redakcja naukowa
Grzegorz Kotliński

Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce – refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci doktora Ryszarda Mikołajczaka

English title Commercial and cooperative banking in Poland - reflections after three decades of transformation. In memory of Ryszard Mikołajczak

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kotliński, G. (red.). (2022). Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce – refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci doktora Ryszarda Mikołajczaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-152-1

Monografia zawiera dwanaście rozdziałów. Ich różnorodna tematyka wnosi nowe, istotne treści do dyskusji o wszechstronnie rozumianej i zmieniającej się roli banków we współczesnym systemie finansowym Polski oraz bliskich nam krajów UE. Autorzy są przekonani, że umieszczone w publikacji teksty zostaną przez Czytelników odebrane jako krytyczne i kreatywne refleksje nad trzydziestoleciem przemian nie tylko w polskiej bankowości komercyjnej i spółdzielczej, ale i w szerszym, globalnym czy europejskim kontekście. Wspólnym zamiarem twórców poszczególnych fragmentów książki było, aby służyła ona upamiętnieniu działalności naukowej i dydaktycznej śp. Doktora Ryszarda Mikołajczaka, zasłużonego pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jednego z najwybitniejszych twórców poznańskiej szkoły finansów i bankowości.

Ryszard Mikołajczak in memoriam

Michał Jurek, Wprowadzenie

1. Małgorzata Zaleska, Bezpieczeństwo banków – od transformacji do COVID-19

2. Paweł Marszałek, Finansyzacja w Polsce w latach 2010-2020 – skala i problemy

3. Filip Kliber, Z doświadczeń strategii Bezpośredniego Celu Inflacyjnego w Polsce – realizacja i próba oceny

4. Dawid Banaś, Systemy gwarancji depozytów osób fizycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej

5. Krzysztof Waliszewski, Społeczna odpowiedzialność banków w Polsce w dobie pandemii COVID-19

6. Paweł Mikołajczak, Bankowość społecznie odpowiedzialna – koncepcja, zasady i model działania

7. Anna Warchlewska, Nowoczesne rozwiązania finansowe wspomagające proces zarządzania finansami osobistymi

8. Maciej S. Wiatr, Informacje jakościowe w identyfikowaniu i pomiarze ryzyka kredytowego korporacji

9. Janina Kotlińska, Bank w działalności jednostek samorządowych

10. Anna Iwańczuk-Kaliska, Arkadiusz Kulig, Banki spółdzielcze w sektorze bankowym w Polsce – lata 2010–2020 oraz perspektywy rozwoju i wyzwania

11. Michał Jurek, Polska bankowość spółdzielcza podczas pandemii COVID-19 – zagrożenia i wyzwania

12. Grzegorz Kotliński, Dylematy banków spółdzielczych w dobie rewolucji cyfrowej 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań w sferze marketingu

Okładka - ISBN 978-83-8211-151-4
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-151-4
 • e-ISBN: 978-83-8211-152-1
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-152-1
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2022
 • Rok premiery: 2022
 • Strony: 239
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

usługi bankowe, bankowość spółdzielcza, transformacja, bezpieczeństwo finansowe, ryzyko bankowe, system finansowy, inflacja, polityka pieniężna, kryzys finansowy, COVID-19, zrównoważony rozwój, kredyty
Keywords

banking services, cooperative banking, transformation, financial safety, bank risk, financial system, inflation, monetary policy, financial crisis, COVID-19, sustainable development, credits
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 143