Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-105-7
ISBN: 978-83-8211-105-7
e-ISBN: 978-83-8211-106-4
DOI: 10.18559/978-83-8211-106-4
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 224
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

logistyka, transport, spedycja, łańcuchy dostaw, przedsiębiorstwo, organizacja, COVID-19, e-handel, zrównoważony rozwój, wynik finansowy
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 5
ostatnie 3 miesiące: 143

Redakcja naukowa
Sylwia Konecka, Anna Łupicka

Logistykacja gospodarki światowej

English title The logistication of global economy

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Konecka, S. i Łupicka, A. (red.). (2022). Logistykacja gospodarki światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-106-4

Tytuł monografii został zaczerpnięty z poglądów głoszonych przez francuskich logistyków akademickich i dotyczy globalnego systemu ekonomicznego, zbudowanego z wielu podmiotów gospodarczych rozproszonych na całym świecie, który pomimo liberalizacji stosunków gospodarczych i politycznych oraz wsparcia technologii informacyjno-komunikacyjnych nie mógłby funkcjonować bez międzynarodowej logistyki.
Monografia składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy współczesnych trendów i wyzwań w logistyce i łańcuchach dostaw. Należą do nich: logistykacja w biznesie, rezyliencja ekonomiczna, ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw, gospodarka współdzielenia, rozwój rynku e-commerce oraz transformacja łańcuchów dostaw. W drugiej części uwagę poświęcono szeroko pojętym transportowi, spedycji i logistyce, w szczególności transportowi publicznemu, logistyce ostatniej mili, edukacji logistycznej i lokalizacji centrów dystrybucji. Natomiast część trzecia odnosi się do obszarów finansowych w logistyce i łańcuchach dostaw – standingu  i wyników finansowych spółek sektora TSL oraz aspektów międzykulturowych w zarządzaniu finansami łańcuchów dostaw.

Książka będąca efektem rozważań zaprezentowanych przez uczestników i prelegentów VI Konferencji Naukowej Logistyka 2020, która odbyła się w dniach 24-25.09.2020 r.

Przedmowa

Wprowadzenie

Część I. Współczesne trendy i wyzwania w logistyce i łańcuchach dostaw

Elżbieta Gołembska, Ważniejsze przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym

Piotr Banaszyk, Rezyliencja ekonomiczna i model biznesu przedsiębiorstwa logistycznego

Anna Łupicka, Sylwia Konecka, Ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw w dobie kryzysów gospodarczych i pandemii COVID-19

Hanna Ziętara, Projekty gospodarki współdzielenia w sektorze gastronomicznym – studium przypadku

Justyna Majchrzak-Lepczyk, Rozwój rynku e-commerce w Polsce – wybrane zagadnienia

Adam Sadowski, Tomasz Gresik, Transformacja łańcucha dostaw. Studium przypadku przejęcia ukraińskiego oddziału globalnej firmy produkcyjnej

Część II. Transport, spedycja, logistyka

Marcin Jurczak, Transport publiczny w miastach z perspektywy pandemii COVID-19

Magdalena Kowalska, Anna Misztal, Ekorozwój przedsiębiorstw sektora transport spedycja logistyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – analiza porównawcza

Nataliia Boichuk, Logistyka ostatniej mili jako najdroższy odcinek łańcucha dostaw

Andrzej Bujak, Paweł Andrzejczyk, Ewa Rajczakowska, Cost-effectiveness of vocational education of logisticians in Poland in the context of the examinations process

Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka, Znaczenie lokalizacji we wzmacnianiu pozycji rynkowej firmy. Wybrane przykłady centrów dystrybucji w aglomeracji poznańskiej

Część III. Finanse w logistyce i łańcuchach dostaw

Kinga Pawlicka, Monika Bal, Finanse łańcucha dostaw w obliczu wyzwań współczesnej logistyki

Anna Misztal, Standing finansowy spółek sektora transport i logistyka notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010–2019

Michał Comporek, Zarządzanie wynikiem finansowym w spółkach sektora TSL

Anna Bruska, Financial management in supply chain as cross-cultural competence

Rozdziały:

00a. P. Banaszyk, Przedmowa, s. 5-6.pdf00a. P. Banaszyk, Przedmowa, s. 5-6.pdf
00b. S. Konecka, A. Łupicka, Wprowadzenie, s. 7-9.pdf00b. S. Konecka, A. Łupicka, Wprowadzenie, s. 7-9.pdf
01. E. Gołembska, Ważniejsze przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym, s. 13-25.pdf01. E. Gołembska, Ważniejsze przesłanki logistykacji w biznesie międzynarodowym, s. 13-25.pdf
02. P. Banaszyk, Rezyliencja ekonomiczna i model biznesu przedsiębiorstwa logistycznego, s. 26-43.pdf02. P. Banaszyk, Rezyliencja ekonomiczna i model biznesu przedsiębiorstwa logistycznego, s. 26-43.pdf
03. A. Łupicka, S. Konecka, Ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw w dobie kryzysów gospodarczych i pandemii COVID-19, s. 44-59.pdf03. A. Łupicka, S. Konecka, Ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw w dobie kryzysów gospodarczych i pandemii COVID-19, s. 44-59.pdf
04. H. Ziętara, Projekty gospodarki współdzielenia w sektorze gastronomicznym – studium przypadku, s. 60-70.pdf04. H. Ziętara, Projekty gospodarki współdzielenia w sektorze gastronomicznym – studium przypadku, s. 60-70.pdf
05. J. Majchrzak-Lepczyk, Rozwój rynku e-commerce w Polsce – wybrane zagadnienia, s. 71-81.pdf05. J. Majchrzak-Lepczyk, Rozwój rynku e-commerce w Polsce – wybrane zagadnienia, s. 71-81.pdf
06. A. Sadowski, T. Gresik, Transformacja łańcucha dostaw. Studium przypadku przejęcia ukraińskiego oddziału globalnej firmy produkcyjnej, s. 82-99.pdf06. A. Sadowski, T. Gresik, Transformacja łańcucha dostaw. Studium przypadku przejęcia ukraińskiego oddziału globalnej firmy produkcyjnej, s. 82-99.pdf
07. M. Jurczak, Transport publiczny w miastach z perspektywy pandemii COVID-19, s. 103-111.pdf07. M. Jurczak, Transport publiczny w miastach z perspektywy pandemii COVID-19, s. 103-111.pdf
08. M. Kowalska, A. Misztal, Ekorozwój przedsiębiorstw sektora transport spedycja logistyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 112-122.pdf08. M. Kowalska, A. Misztal, Ekorozwój przedsiębiorstw sektora transport spedycja logistyka w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 112-122.pdf
09. N. Boichuk, Logistyka ostatniej mili jako najdroższy odcinek łańcucha dostaw, s. 123-133.pdf09. N. Boichuk, Logistyka ostatniej mili jako najdroższy odcinek łańcucha dostaw, s. 123-133.pdf
10. A. Bujak, P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, Cost-effectiveness of vocational education of logisticians in Poland, s. 134-152.pdf10. A. Bujak, P. Andrzejczyk, E. Rajczakowska, Cost-effectiveness of vocational education of logisticians in Poland, s. 134-152.pdf
11. W.W. Budner, K. Pawlicka, Znaczenie lokalizacji we wzmacnianiu pozycji rynkowej firmy, s. 153-164.pdf11. W.W. Budner, K. Pawlicka, Znaczenie lokalizacji we wzmacnianiu pozycji rynkowej firmy, s. 153-164.pdf
12. K. Pawlicka, M. Bal, Finanse łańcucha dostaw w obliczu wyzwań współczesnej logistyki, s. 167-182.pdf12. K. Pawlicka, M. Bal, Finanse łańcucha dostaw w obliczu wyzwań współczesnej logistyki, s. 167-182.pdf
13. A. Misztal, Standing finansowy spółek sektora transport i logistyka notowanych na głównym rynku GPW w Warszawie, s. 183-194.pdf13. A. Misztal, Standing finansowy spółek sektora transport i logistyka notowanych na głównym rynku GPW w Warszawie, s. 183-194.pdf
14. M. Comporek, Zarządzanie wynikiem finansowym w spółkach sektora TSL, s. 195-208.pdf14. M. Comporek, Zarządzanie wynikiem finansowym w spółkach sektora TSL, s. 195-208.pdf
15. A. Bruska, Financial management in supply chain as cross-cultural competence, s. 209-224.pdf15. A. Bruska, Financial management in supply chain as cross-cultural competence, s. 209-224.pdf