Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Filip Kaczmarek

Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015

English title Dilemmas of European Union development policy towards sub-Saharan Africa in 2000-2015

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kaczmarek, F. (2018). Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach 2000-2015. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-12-5

Monografia ma charakter analizy politycznej, ekonomicznej i społecznej głównych zagadnień polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Przedstawia genezę zaangażowania unijnego w tym regionie. Określa podstawy prawne, instytucjonalne i polityczne polityki unijnej oraz zakres jej uwarunkowań globalnych. Identyfikuje bariery i dylematy rozwoju Afryki Subsaharyjskiej. Cechą opracowania jest aktualność podjętych zagadnień oraz podejście interdyscyplinarne, z dominującą rolą nauk politycznych i ekonomicznych. Autor opiera się na analizach naukowych i własnym doświadczeniu uczestnika prac Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego oraz Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w latach 2004-2014.

Wstęp

Rozdział 1. Unia Europejska w Afryce Subsaharyjskiej
1.1. Historyczne związki Afryki i Europy
1.1.1. Idea Euroafryki
1.1.2. Koncepcje afrocentryczne
1.1.3. Współpraca EWG z Afryką w okresie schyłkowego kolonializmu
1.2. Motywy udzielania pomocy
1.2.1. Motywy polityczne
1.2.2. Motywy ekonomiczne
1.2.3. Motywy etyczno-humanitarne
1.3. Współpraca euro-afrykańska po dekolonizacji
1.3.1. Okres wzajemnych preferencji
1.3.2. Okres preferencji jednostronnych
1.4. Globalne uwarunkowania europejskiej polityki rozwojowej
1.4.1. Wpływ OECD na unijną politykę rozwojową
1.4.2. Wpływ ONZ na unijną politykę rozwojową
1.4.3. Wpływ milenijnych celów rozwoju na unijną politykę rozwojową
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Podstawy polityki rozwojowej Unii Europejskiej w Afryce Subsaharyjskiej
2.1. Podstawy prawne
2.1.1. Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht)
2.1.2. Traktat lizboński
2.2. Podstawy polityczne
2.2.1. Wspólne stanowisko Rady i Komisji z 10 listopada 2000 r.
2.2.2. Konsensus europejski
2.3. Podstawy ekonomiczne
2.3.1. Umowa z Kotonu
2.3.2. Nowelizacja Umowy o partnerstwie z 2005 r.
2.3.3. Nowelizacja Umowy o partnerstwie z 2010 r.
2.4. Instytucje europejskiej polityki rozwojowej i ich działania
2.4.1. Parlament Europejski
2.4.2. Rada
2.4.3. Komisja Europejska
2.4.4. Europejska Służba Działań Zewnętrznych
2.4.5. Organy doradcze
2.4.6. Europejski Trybunał Obrachunkowy
2.4.7. Europejski Bank Inwestycyjny
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Bariery rozwoju Afryki Subsaharyjskiej
3.1. Znaczenie pokoju i stabilizacji
3.1.1. Konsekwencje zamachu z 11 września 2001 r.
3.1.2. Europejska Strategia Bezpieczeństwa
3.1.3. Bezpieczeństwo w dokumentach szczytów UE-Afryka
3.2. Współzależność pokoju i rozwoju
3.2.1. Wpływ konfliktów zbrojnych i niestabilności na rozwój Afryki Subsaharyjskiej
3.2.2. Polityka Unii Europejskiej wobec państw niestabilnych
3.3. Instrumenty Unii Europejskiej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa
3.3.1. Instrument na rzecz Pokoju w Afryce
3.3.2. Instrument na rzecz Stabilizacji i Pokoju
3.3.3. Budżet wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
3.4. Korupcja, jakość rządów i trybalizm jako bariery rozwoju
3.4.1. Korupcja jako bariera rozwoju
3.4.2. Znaczenie jakości rządów dla rozwoju
3.4.3. Wpływ trybalizmu na rozwój
3.5. Bariery ekonomiczne
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Programowanie, wdrażanie i rezultaty polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej
4.1. Programowanie
4.1.1. Pierwszy szczyt Afryka-Unia Europejska
4.1.2. Strategia dla Afryki
4.1.3. Drugi szczyt Unia Europejska-Afryka i Wspólna Strategia Afryka-Europa
4.1.4. Trzeci szczyt Afryka-Unia Europejska
4.1.5. Czwarty szczyt Afryka-Unia Europejska
4.1.6. Piąty szczyt Unia Europejska-Afryka
4.1.7. Dokumenty programowe
4.2. Wdrażanie europejskiej polityki rozwojowej w Afryce Subsaharyjskiej
4.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju
4.2.2. Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju
4.2.3. Wielkość pomocy rozwojowej Unii Europejskiej
4.2.4. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka
4.2.5. Instrumenty pochodne
4.2.6. Priorytety unijnej pomocy dla Afryki Subsaharyjskiej
4.2.7. Współpraca wielostronna
4.3. Warunkowanie pomocy Unii Europejskiej
4.3.1. Warunkowanie polityczne
4.3.2. Skuteczność warunkowania politycznego
4.3.3. Pomoc budżetowa
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Perspektywy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej
5.1. Wyzwania dla unijnej polityki rozwojowej
5.1.1. Autonomiczność polityki rozwojowej
5.1.2. Spójność polityki na rzecz rozwoju
5.1.3. Wpływ aktualnej sytuacji politycznej na politykę rozwojową Unii Europejskiej
5.2. Stanowisko Unii Europejskiej wobec nowej agendy rozwojowej
5.2.1. Stanowiska instytucji Unii Europejskiej
5.2.2. Proliferacja celów rozwojowych i oczekiwania Unii Europejskiej
5.2.3. Problemy partnerstwa z państwami Afryki
5.2.4. Priorytety Unii Europejskiej wobec nowej agendy rozwojowej
5.2.5. Pozostałe problemy
5.3. Podsumowanie

Zakończenie

Aneks 1
Przegląd literatury i stan badań
Aneks 2
Komunikaty Komisji Europejskiej dotyczące problemów ważnych dla Afryki Subsaharyjskiej
Aneks 3
Komunikaty Komisji Europejskiej zawierające strategie i programy dotyczące państw rozwijających się, w tym Afryki Subsaharyjskiej

Bibliografia
Akty prawne i dokumenty
Monografie i opracowania
Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych
Artykuły prasowe
Inne
Strony internetowe

Spis tabel i rysunków

Okładka - ISBN 978-83-7417-959-1
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-959-1
 • e-ISBN: 978-83-66199-12-5
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-12-5
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2018
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 325
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

Unia Europejska, Afryka, polityka unijna, państwa rozwijające się, rozwój, bariery rozwoju,
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 8
ostatnie 3 miesiące: 81