Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Agnieszka Skuza

Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw

English title Talent management and the orientation on enterprise learning

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Skuza, A. (2018). Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-66199-15-6

Zasadniczym celem pracy jest ustalenie wpływu zarządzania talentami na orientację na uczenie się przedsiębiorstw. Jego realizacja wymagała opracowania spójnych koncepcji obu zagadnień oraz ich empirycznej weryfikacji. Autorka ocenia programy i procesy zarządzania talentami w Polsce, zajmuje się problemem modelowania organizacji uczącej się oraz przedstawia wyniki swoich badań.

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie, zakres i procesy zarządzania talentami
1.1. Teoretyczne podstawy rozwoju koncepcji zarządzania talentami – perspektywa zasobowego podejścia do przedsiębiorstwa
1.2. Przesłanki rozwoju problematyki zarządzania talentami
1.3. Talent – etymologia i ujęcie interdyscyplinarne
1.4. Pojęcie i podejścia do zarządzania talentami
1.4.1. Podejście zorientowane na ludzi
1.4.2. Podejście zorientowane na proces/praktyki
1.4.3. Podejście zorientowane na kluczowe pozycje
1.4.4. Podejście zorientowane na identyfikację kluczowych pul talentów
1.5. Charakterystyka procesów zarządzania talentami
1.5.1. Model zarządzania talentami
1.5.2. Pozyskiwanie i identyfikacja talentów
1.5.3. Ewolucja podejść do rozwoju oraz specyfika procesów rozwojowych talentów
1.5.4. Utrzymanie pracowników utalentowanych

Rozdział 2. Ocena programów i procesów zarządzania talentami w Polsce
2.1. Charakterystyka badania jakościowego dotyczącego zarządzania talentami
2.2. Ocena ogólnych aspektów funkcjonowania programów zarządzania talentami
2.3. Wyznaczniki oceny talentów
2.4. Ocena kluczowych procesów zarządzania talentami
2.4.1. Podstawy i procesy identyfikacji talentów
2.4.2. Metody rozwoju talentów oraz pomiar efektywności działań rozwojowych
2.4.3. Działania podejmowane w celu utrzymania talentów
2.5. Wnioski z badania jakościowego dotyczącego zarządzania talentami

Rozdział 3. Orientacja na uczenie się w koncepcji organizacji uczącej się
3.1. Zarządzanie talentami w kontekście orientacji na uczenie się organizacji
3.2. Istota i pojęcie organizacji uczącej się
3.3. Cechy organizacji uczącej się
3.3.1. Cechy organizacji uczącej się w zakresie procesów i praktyk organizacyjnych
3.3.2. Cechy organizacji uczącej się w zakresie postaw i zachowań pracowników
3.4. Rezultaty rozwoju organizacji uczącej się

Rozdział 4. Modelowanie organizacji uczącej się
4.1. Cel i procedura badawcza zastosowana w badaniach organizacji uczącej się
4.2. Identyfikacja i operacjonalizacja wymiarów organizacji uczącej się w świetle badania jakościowego
4.2.1. Charakterystyka badania jakościowego
4.2.2. Organizacyjne wymiary organizacji uczącej się
4.2.3. Indywidualne wymiary organizacji uczącej się
4.3. Charakterystyka badań ilościowych dotyczących organizacji uczącej się
4.3.1. Miary i zmienne narzędzia badawczego
4.3.2. Dobór i struktura jednostek badawczych
4.3.3. Metodyka badań
4.4. Model organizacji uczącej się
4.5. Modelowanie relacji między organizacją uczącą się a rezultatami działalności przedsiębiorstw

Rozdział 5. Identyfikacja i ocena wpływu zarządzania talentami na orientację na uczenie się przedsiębiorstw
5.1. Charakterystyka badań dotyczących wpływu zarządzania talentami na uczenie się przedsiębiorstw
5.1.1. Cel i procedura badawcza
5.1.2. Struktura narzędzia pomiarowego
5.1.3. Dobór jednostek badawczych
5.1.4. Metodyka badań
5.2. Modelowanie związków między zarządzaniem talentami a orientacją na uczenie się przedsiębiorstw i ich wynikami
5.3. Wnioski z badań empirycznych


Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

Okładka - ISBN 978-83-7417-958-4
Metadane
 • ISBN: 978-83-7417-958-4
 • e-ISBN: 978-83-66199-15-6
 • DOI: 10.18559/978-83-66199-15-6
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2018
 • Rok premiery: 2018
 • Strony: 351
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

zarządzanie talentami, organizacja ucząca się, przedsiębiorstwa, pracownik
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 7
ostatnie 3 miesiące: 149
ogółem: 626