Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Henryk Januszek, Jan Sikora

Podstawy socjologii

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Januszek, H. i Sikora, J. (2012). Podstawy socjologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W podręczniku przedstawiono w sposób maksymalnie zwięzły podstawowe zagadnienia socjologii. Lista wybranych problemów nie jest wyczerpująca, ukazuje jednak możliwie wszechstronnie ludzi w ich wzajemnych związkach, a także struktury i procesy, które kształtują życie społeczne. Ilustracje empiryczne odwołują się najczęściej do warunków polskich. Taka perspektywa wynika z chęci bliższego ukazania, jak rodzą się zachowania i działania grup społecznych w różnych konkretnych sytuacjach. Zadaniem podręcznika jest ogólne zorientowanie studentów w problematyce socjologii oraz przygotowanie ich do samodzielnej lektury prac socjologicznych i myślenia kategoriami socjologicznymi. Do refleksji i namysłu powinny też skłonić czytelnika zamieszczone na końcu każdego rozdziału pytania i problemy do dyskusji. W przekonaniu autorów, wiedza socjologiczna wchodzi bowiem w skład niezbędnego zasobu wiedzy każdego człowieka. Zasobu, który decyduje często o społecznej skuteczności, sprawności i efektywności podejmowanych działań. Jeżeli niniejszy podręcznik spełni w tej dziedzinie pożyteczną rolę, to znaczy, że trud autorów nie był daremny.

WSTĘP
Rozdział I. SOCJOLOGIA JAKO NAUKA (Jan Sikora)
1. Przedmiot socjologii
2. Początki i rozwój socjologii
3. Socjologia polska
4. Socjologia a socjologie szczegółowe
5. Teoria socjologiczna a praktyka
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział II. WYBRANE ORIENTACJE SOCJOLOGICZNE (Jan Sikora)
1. Teoria funkcjonalistyczna
2. Teoria konfliktu
3. Teoria wymiany społecznej
4. Teoria działania społecznego
5. Socjologia humanistyczna
6. Deterministyczne teorie socjologiczne
7. Socjoekonomiczna teoria pieniądza
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział III. STRUKTURY SPOŁECZNE (Jan Sikora)
1. Społeczeństwo. Pojęcie i struktura
2. Zbiory społeczne
3. Zbiorowości społeczne
4. Grupa społeczna
5. Małe grupy społeczne. Rodzina, krąg sąsiedzki
6. Społeczność lokalna przykładem grupy średniej
7. Duże grupy społeczne. Naród i mniejszości narodowe, inteligencja, elity władzy
8. Tożsamość grupy społecznej
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział IV. ŚWIADOMOŚĆ I KULTURA W SPOŁECZEŃSTWIE
(Henryk Januszek)
1. Pojęcie świadomości społecznej
2. Rola tradycji w kształtowaniu świadomości społecznej
3. Utopie w życiu społecznym
4. Rola idei w życiu społecznym
5. Opinia publiczna
6. Pojęcie kultury w socjologii
7. Kultura a struktura społeczna
8. Dziedziczenie i dyfuzja kultury
9. Kultura masowa
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział V. SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA OSOBOWOŚCI
(Henryk Januszek)
1. Osobowość i jej elementy
2. Typy osobowości
3. Makro- i mikrospołeczne uwarunkowania osobowości
4. Zachowania społeczne i postawy jednostki
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział VI. ZMIANY I PROCESY SPOŁECZNE (Henryk Januszek)
1. Pojęcie i rodzaje procesów społecznych
2. Industrializacja i dezindustrializacja
3. Urbanizacja i ruralizacja
4. Ruchliwość społeczna
5. Zjawiska dezorganizacji i patologii społecznej
6. Transformacja społeczna
7. Kluczowe pytania dotyczące przyszłości Polski
8. Proces globalizacji
Pytania i problemy do dyskusji
Rozdział VII. METODY BADAŃ SOCJOLOGII (Henryk Januszek)
1. Socjologiczna procedura badawcza
2. Obserwacja
3. Wywiad
4. Ankieta
5. Pomiar socjometryczny
6. Testy i skale
7. Analiza dokumentów
8. Sprawozdanie z badań
Pytania i problemy do dyskusji
LITERATURA
Okładka - ISBN 978-83-7417-646-0
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-646-0
  • e-ISBN:
  • Wydanie: VI
  • Rok wydania: 2012
  • Rok premiery: 1995
  • Strony: 159
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 22
ostatnie 3 miesiące: 170