Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Beata Skowron-Mielnik

Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie

English title Flexible organization of work in the enterprise

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Skowron-Mielnik, B. (2012). Elastyczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

The development of flexible work organization is considered an objective process related to economic and technological changes, globalization, global competition and many other phenomena. Therefore, it is not a question whether to organize work flexibly or inflexible, but how flexibly and where to use the various forms, while maintaining a compromise between the flexibility of labor demand and the security of employment for employees. What, then, lies in the concept of flexible work organization? Is flexible working time and part-time work the only variants of flexible working time? How can you flexibly shape the tasks of employees? What organizational possibilities does teleworking create? Can the inconvenience of some contracts related to the provision of work be compensated by ensuring a work-life balance by introducing flexible working hours? Reading the book makes it easier to answer the basic question that both business practitioners and its researchers ask themselves: how to make the organization of work more flexible taking into account the interests of the employee and the employer? Its content includes both, a review of previous research on flexible work organization as well as the results of quantitative and qualitative research carried out in enterprises.

Wstęp
Rozdział 1. Praca i jej organizowanie w świetle dotychczasowych uwarunkowań
Wprowadzenie
1.1. Zróżnicowanie i aktualizacja pojęcia pracy
1.2. Ewolucja i współczesne nurty w organizacji pracy
1.3. Efektywność pracy i jej znaczenie w organizowaniu pracy
Podsumowanie
Rozdział 2. Elastyczna organizacja pracy - istota i formy
Wprowadzenie
2.1. Elastyczność jako atrybut współczesnej organizacji
2.2. Elastyczna organizacja pracy - dylematy pojęcia i zakresu
2.3. Profil elastycznej organizacji pracy
2.3.1. Wymiar treści pracy
2.3.2. Wymiar czasu pracy
2.3.3. Wymiar przestrzeni pracy
2.3.4. Wymiar statusu pracy
Podsumowanie
Rozdział 3. Elastyczna organizacja pracy w praktyce przedsiębiorstw
Wprowadzenie
3.1. Założenia metodyczno-organizacyjne badań
3.2. Wyniki badań ankietowych
3.2.1. Istota elastycznej organizacji pracy w opinii przedsiębiorstw
3.2.2. Formy elastycznej organizacji pracy i ich znaczenie
3.2.3. Wewnętrzne czynniki warunkujące wykorzystanie elastycznej organizacji pracy
3.3. Mechanizmy kształtowania elastycznej organizacji pracy
3.3.1. Charakterystyka stosowanych rozwiązań i ich uwarunkowania
3.3.2. Procesy kształtowania elastycznej organizacji pracy i efekty rozwiązań
Podsumowanie
Rozdział 4. Doskonalenie elastycznej organizacji pracy - kierunki i narzędzia
Wprowadzenie
4.1. Podstawowe czynniki rozwoju elastycznej organizacji pracy
4.1.1. Czynniki makroekonomiczne
4.1.2. Czynniki mikroekonomiczne
4.1.3. Czynniki indywidualne
4.2. Rachunek społeczny i ekonomiczny w organizacji pracy
4.3. Model elastycznej reorganizacji pracy
Podsumowanie
Zakończenie
Załącznik 1. Profil organizacji pracy - podmiot A
Załącznik 2. Profil organizacji pracy - podmiot B
Załącznik 3. Profil organizacji pracy - podmiot C
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Okładka - ISBN 978-83-7417-638-5
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-638-5
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2012
  • Rok premiery: 2012
  • Strony: 229
  • Wersja papierowa: oprawa miękka
  • Wersja elektroniczna: PDF
  • Format: B5
  • Licencja: open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 13
ostatnie 3 miesiące: 114