Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Joanna Ratajczak-Tuchołka

Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Ratajczak-Tuchołka, J. (2010). Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W większości krajów UE bazowe zabezpieczenie emerytalne ma charakter ubezpieczenia społecznego, co przy obecnych uwarunkowaniach zewnętrznych skutkuje niższymi świadczeniami kobiet niż mężczyzn. Celem publikacji jest rozpoznanie możliwości korygowania dysproporcji świadczeń emerytalnych w przekroju płci. Autorka stosuje nowe podejście w działaniach wyrównujących różnice emerytalne, proponując ich podział na dwie podgrupy: zmianę (rozszerzanie) zakresu podmiotowego lub przedmiotowego oraz mechanizmy korygujące. Ponadto wskazuje na przesłanki korygowania różnic w poziomie dochodów emerytalnych oraz wyboru metod i środków korygowania. Celem poznawczym analizy empirycznej jest odpowiedź na pytanie, jak w dwóch krajach, Niemczech i Polsce, polityka emerytalna determinuje różną sytuację dochodową kobiet i mężczyzn w okresie starości.

Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne i praktyczne podstawy korygowania świadczeń (kobiet) w bazowych systemach emerytalnych
1.1. Modele bazowego zabezpieczenia emerytalnego
1.1.1. Systemy ubezpieczeniowe
1.1.2. Systemy zaopatrzeniowe
1.2. Czynniki determinujące poziom emerytur w bazowych systemach emerytalnych  
1.3. Wysokość emerytur kobiet w bazowym systemie emerytalnym w Unii Europejskiej
1.4. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn
1.4.1. Uwagi wprowadzające
1.4.2. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn – ujęcie ogólne
1.4.3. Metody korygowania różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w bazowym systemie emerytalnym
1.4.4. Aspekty analizy konstrukcji mechanizmów korygujących
1.5. Przesłanki korygowania różnic w poziomie dochodów emerytalnych kobiet i mężczyzn oraz wyboru metod i środków korygowania
1.5.1. Przesłanki ekonomiczne
1.5.2. Przesłanki demografi czne
1.5.3. Przesłanki polityczne
1.5.4. Przesłanki kulturowe
Rozdział 2. Bazowy system zabezpieczenia emerytalnego w Niemczech a wysokość emerytur kobiet
2.1. Bazowe ubezpieczenie emerytalne (kobiet) w Niemczech
2.1.1. Zasady konstrukcji systemu
2.1.2. Zasady dotyczące przyznawania i wysokości świadczeń emerytalnych
2.2. Czynniki indywidualne determinujące poziom emerytur bazowych kobiet w Niemczech
2.3. Emerytury bazowe kobiet w Niemczech (w porównaniu do mężczyzn)
2.4. Korygowanie różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w bazowym systemie emerytalnym w Niemczech
2.4.1. Uwagi wprowadzające
2.4.2. Zmiana (rozszerzenie) zakresu podmiotowego i/lub przedmiotowego
2.4.3. Mechanizmy korygujące
2.4.3.1. Podwyższanie poziomu wcześniej odprowadzonych (z tytułu pracy zarobkowej) składek lub dochodów
2.4.3.2. Warunki przyznawania uprawnień emerytalnych
2.4.3.3. Obliczanie wysokości emerytury
2.4.4. Zabezpieczenie po zmarłym żywicielu
Rozdział 3. Bazowy system zabezpieczenia emerytalnego w Polsce a wysokość emerytur kobiet
3.1. Bazowe ubezpieczenie emerytalne (kobiet) w Polsce
3.1.1. System emerytalny przed rokiem 1999
3.1.1.1. Zasady konstrukcji systemu.
3.1.1.2. Zasady dotyczące przyznawania i wysokości świadczeń emerytalnych
3.1.2. System emerytalny po roku 1999
3.1.2.1. Zasady konstrukcji systemu
3.1.2.2. Zasady dotyczące przyznawania i wysokości świadczeń emerytalnych
3.2. Czynniki indywidualne determinujące poziom emerytur bazowych kobiet w Polsce
3.3. Emerytury bazowe kobiet w Polsce (w porównaniu do mężczyzn)
3.4. Korygowanie różnic w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn w bazowym systemie emerytalnym w Polsce
3.4.1. Uwagi wprowadzające
3.4.2. Zmiana (rozszerzenie) zakresu podmiotowego i/lub przedmiotowego
3.4.3. Mechanizmy korygujące
3.4.3.1. Podwyższanie poziomu wcześniej odprowadzonych (z tytułu pracy zarobkowej) składek lub dochodów.
3.4.3.2. Warunki przyznawania uprawnień emerytalnych.
3.4.3.3. Obliczanie wysokości emerytury
3.4.4. Zabezpieczenie po zmarłym żywicielu
Podsumowanie i zakończenie. Metody i środki korygowania różnic w wysokości świadczeń emerytalnych kobiet i mężczyzn
Spis źródeł
Spis rysunków
Spis tabel

Okładka - ISBN 978-83-7417-423-7
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-423-7
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2010
  • Rok premiery: 2010
  • Strony: 205
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format:
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 14
ostatnie 3 miesiące: 83