Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Piotr Michoń

Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej

Dostępność i zakup

Wersja papierowa
(Księgarnia PWN)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Sposób cytowania
Michoń, P. (2008). Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka poświęcona jest jednemu z kluczowych problemów polityki rodzinnej w krajach Unii Europejskiej, jakim jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy matek małych dzieci. Autor rozgranicza dwa pojęcia pracy matek na zawodową i niepłatną. Szczególnym przypadkiem pracy niezawodowej jest domowa opieka nad dzieckiem. W analizie porównawczej autor przedstawia rozwiązania dotyczące polityki urlopów rodzinnych, zorganizowanej opieki nad dzieckiem, świadczeń podatkowych i zasiłków rodzinnych stosowanych w poszczególnych krajach.

Wstęp
1. Praca matek
Wprowadzenie
1.1. Pojęcie pracy
1.2. Podział pracy w gospodarstwie domowym
1.3. Teoria kapitału ludzkiego
Podsumowanie
2. Instrumenty polityki państwa wobec pracy matek
Wprowadzenie
2.1. Urlopy rodzinne
2.2. Pozarodzicielska opieka nad dzieckiem
2.3. Instrumenty podatkowe i zasiłek rodzinny
Podsumowanie
3. Modele polityki państwa wobec pracy matek
Wprowadzenie
3.1. Modele w badaniach porównawczych polityki społecznej
3.2. Familizacja i defamilizacja
3.3. Identyfikacja modeli
Podsumowanie
4. Uwarunkowania rozwoju polityki państwa wobec pracy matek
4.1. Podejścia teoretyczne do roli uwarunkowań w rozwoju polityki państwa
4.2. Uwarunkowania polityczne
4.3. Uwarunkowania ekonomiczne
4.4. Uwarunkowania demograficzne
4.5. Badanie wpływu uwarunkowań
Podsumowanie
Uwagi końcowe
Bibliografia
Summary
 

Okładka - ISBN 978-83-7417-263-9
Metadane
  • ISBN: 978-83-7417-263-9
  • e-ISBN:
  • Wydanie: I
  • Rok wydania: 2008
  • Rok premiery: 2008
  • Strony: 160
  • Wersja papierowa: miękka okładka
  • Wersja elektroniczna:
  • Format: B5
  • Licencja: komercyjna
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 16
ostatnie 3 miesiące: 98