Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
978-83-66199-45-3
ISBN: 978-83-66199-45-3
e-ISBN:
Wydanie: I
Rok wydania: 2019
Rok premiery: 2019
Strony: 155
Wersja papierowa:
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: Open access
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 3
ostatnie 3 miesiące: 59

Redakcja naukowa
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Grzegorz Mazur

Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny

English title Economy in the time of dynamic changes - global and local level

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.
Sposób cytowania
Przybylska-Kapuścińska, W. i Mazur, G. (red.). (2019). Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się dziewięć artykułów autorstwa studentów działających w studenckich kołach naukowych (SKN) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaprezentowano w nich wyniki badań oraz analizy praktycznych i teoretycznych problemów gospodarczych zachodzących na poziomach mikro- i makroekonomicznym. Tytuł przedstawionej monografii – „Gospodarka w okresie dynamicznych przemian – poziom globalny i lokalny” – odzwierciedla szeroki zakres tematyczny artykułów odnoszących się do procesów gospodarczych zachodzących zarówno na poziomie konsumentów, jak i na poziomie makroekonomicznym w odniesieniu do wybranych gospodarek narodowych czy rynków analizowanych na poziomie globalnym.

Wprowadzenie

Justyna Sikorska
Perspektywy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu

Maciej Waligóra
Sposoby i formy lubbingu w zakresie porozumień handlowych Unii Europejskiej

Kamil Homski
Postęp techniczny w krajach OECD. Próba pomiaru

Paweł Jaskuła
Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku

Alan Jakubiak
Polska w strefie euro - wstępować czy czekać?

Piotr Dembiński
Ocena potencjału wzrostu rynku samochodów elektrycznych w Polsce do
2025 roku

Marta Pilarczyk
Wirtualna rzeczywistość jako katalizator motywacji turystycznych - przykład spadochroniarstwa

Wojciech Dopieralski, Agnieszka Kłos, Paweł Łopatka
Zachowania konsumentów na rynku wina. Wnioski z badania preferencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Iwona Nowacka
Rozwój lokalny a samodzielność finansowa na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej