Poznań University
of Economics and Business Press
Show menu
Wersja polska
978-83-66199-45-3
ISBN: 978-83-66199-45-3
e-ISBN:
Edition: I
Publication date: 2019
First publication date: 2019
Pages: 155
Print:
Electronic version: pdf
Format: B5
License :
Our categories

monograph, economics,
Metadata download

Views

last week: 5
last 3 months: 76

Edited by
Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Grzegorz Mazur

Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny

English title Economy in the time of dynamic changes - global and local level

Availability and purchase

Electronic version
(CEEOL)
*Clicking the button takes you to an external open access or selling platform.
For citation
Przybylska-Kapuścińska, W. and Mazur, G. (Eds.). (2019). Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny. Poznań University of Economics and Business Press.

Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się dziewięć artykułów autorstwa studentów działających w studenckich kołach naukowych (SKN) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaprezentowano w nich wyniki badań oraz analizy praktycznych i teoretycznych problemów gospodarczych zachodzących na poziomach mikro- i makroekonomicznym. Tytuł przedstawionej monografii – „Gospodarka w okresie dynamicznych przemian – poziom globalny i lokalny” – odzwierciedla szeroki zakres tematyczny artykułów odnoszących się do procesów gospodarczych zachodzących zarówno na poziomie konsumentów, jak i na poziomie makroekonomicznym w odniesieniu do wybranych gospodarek narodowych czy rynków analizowanych na poziomie globalnym.

Wprowadzenie

Justyna Sikorska
Perspektywy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu

Maciej Waligóra
Sposoby i formy lubbingu w zakresie porozumień handlowych Unii Europejskiej

Kamil Homski
Postęp techniczny w krajach OECD. Próba pomiaru

Paweł Jaskuła
Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku

Alan Jakubiak
Polska w strefie euro - wstępować czy czekać?

Piotr Dembiński
Ocena potencjału wzrostu rynku samochodów elektrycznych w Polsce do
2025 roku

Marta Pilarczyk
Wirtualna rzeczywistość jako katalizator motywacji turystycznych - przykład spadochroniarstwa

Wojciech Dopieralski, Agnieszka Kłos, Paweł Łopatka
Zachowania konsumentów na rynku wina. Wnioski z badania preferencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Iwona Nowacka
Rozwój lokalny a samodzielność finansowa na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej