Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Pokaż menu
English version

Cezary Kochalski, Dawid Szutowski

Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy

English title Profitability and financial liquidity of enterprises in the context of the challenges of the Polish Deal. Sector report

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)

*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Kochalski, C. i Szutowski, D. (2023). Rentowność i płynność przedsiębiorstw w kontekście wyzwań Polskiego Ładu. Raport sektorowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-184-2

Raport składa się z trzech części. W części pierwszej wyodrębniono filary Polskiego Ładu, zidentyfikowano dla każdego z nich zmienne makroekonomiczne oraz przedstawiono kształtowanie się wielkości zmiennych makroekonomicznych w latach 2011–2020. Część drugą poświęcono rentowności polskich przedsiębiorstw w badanym okresie, koncentrując się na kształtowaniu się jej podstawowych wskaźników. W części trzeciej przedstawiono zdolność rozpatrywanych przedsiębiorstw do regulowania zobowiązań krótkoterminowych na podstawie podstawowych wskaźników statycznych płynności finansowej i zadłużenia. Wyniki przeprowadzonej analizy zamieszczono w podsumowaniu.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr projektu NdS/543640/2021/2022, kwota dofinansowania 12 000 zł, całkowita wartość projektu 699 200 zł.

Streszczenie menedżerskie

Wstęp

Część I. Zmienne (efekty) makroekonomiczne Polskiego Ładu

Część II. Rentowność polskich przedsiębiorstw

Część III. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw

Podsumowanie wyników

Metodyka badania

Sektory polskiej gospodarki

Zakres badania

Próba badawcza

Zmienne

O projekcie

Podstawowe informacje o projekcie

Cele projektu

Zespół projektowy

Podstawy merytoryczne projektu

Efekt dla społeczeństwa

Źródła i literatura przedmiotu

Wykaz tabel

Wykaz wykresów

O autorach

NowośćOkładka - ISBN 978-83-8211-183-5
Metadane
 • ISBN: 978-83-8211-183-5
 • e-ISBN: 978-83-8211-184-2
 • DOI: 10.18559/978-83-8211-184-2
 • Wydanie: I
 • Rok wydania: 2023
 • Rok premiery: 2023
 • Strony: 70
 • Wersja papierowa: miękka okładka
 • Wersja elektroniczna: pdf
 • Format: B5
 • Licencja: open access
Słowa kluczowe

Polski Ład, przedsiębiorstwo, rentowność, płynność finansowa, zadłużenie, makroekonomia
Nasze kategorie

inne, ekonomia i finanse, ekonomia,
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 29
ostatnie 3 miesiące: 208