Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu
Show menu
English version
Nowość978-83-8211-153-8
ISBN: 978-83-8211-153-8
e-ISBN: 978-83-8211-154-5
DOI: 10.18559/978-83-8211-154-5
Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Rok premiery: 2022
Strony: 154
Wersja papierowa: miękka okładka
Wersja elektroniczna: pdf
Format: B5
Licencja: open access
Słowa kluczowe

finanse osobiste, wykluczenie, usługi, bankowość, bankowość elektroniczna, cyfryzacja, zrównoważony rozwój
Pobierz metadane

Wyświetlenia

ostatni tydzień: 19
ostatnie 3 miesiące: 183

Anna Warchlewska

Wykluczenie finansowe. Od finansów tradycyjnych do cyfrowych

English title Financial exclusion. From traditional to digital finance

Dostępność i zakup

Wersja elektroniczna
(IBUK)
Wersja elektroniczna
(CEEOL)
*Kliknięcie przycisku powoduje przeniesienie na zewnętrzną platformę udostępniania lub sprzedaży.

Książka jest dostępna w subskrypcjach bibliotecznych: Ibuk Libra i EBSCO.

Sposób cytowania
Warchlewska, A. (2022). Wykluczenie finansowe. Od finansów tradycyjnych do cyfrowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-154-5

W monografii zidentyfikowano i scharakteryzowano zjawisko wykluczenia finansowego wielu grup społecznych, przedstawiono ideę nowoczesnych technologii finansowych wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi i minimalizację wykluczenia finansowego, a także najważniejsze nurty w literaturze na temat wykluczenia finansowego (ekskluzji finansowej) i włączenia finansowego (inkluzji finansowej). Autorka zaprezentowała też wyniki własnych badań ankietowych poświęconych identyfikacji tego zjawiska oraz badania dotyczącego zarządzania finansami osobistymi przez młode pokolenie.

Zagadnienia zawarte w monografii mogą się okazać szczególnie przydatne dla praktyków z obszaru finansów osobistych i nowoczesnych technologii, pracowników banków i wszystkich instytucji świadczących usługi finansowe, a także dla studentów oraz wykładowców finansów, ekonomii, zarządzania oraz pokrewnych dyscyplin.

Wstęp

1. Teoretyczne aspekty kształtowania się wykluczenia finansowego

1.1. Istota wykluczenia finansowego i jego relacje z wykluczeniem społecznym

1.2. Rodzaje (wymiary) i obszary wykluczenia finansowego

1.3. Wykluczenie finansowe, włączenie finansowe, wyłączenie finansowe – analiza krytyczna

2. Poziom i determinanty wykluczenia finansowego

2.1. Syntetyczna ocena wykluczenia finansowego jako problemu sektora bankowego

2.2. Przyczyny wykluczenia finansowego

2.3. Miary wykluczenia finansowego

3. Empiryczna analiza wykluczenia finansowego

3.1. Badanie w zakresie identyfikacji zjawiska wykluczenia finansowego

3.1.1. Przegląd badań dotyczących wykluczenia finansowego

3.1.2. Badania własne nad wykluczeniem finansowym

3.2. Badanie w zakresie postaw młodego pokolenia wobec finansów

3.3. Inicjatywy bankowe w zakresie wykluczenia finansowego

4. Nowoczesne rozwiązania finansowe wspomagające proces zarządzania finansami osobistymi oraz minimalizację wykluczenia finansowego

4.1. Idea nowoczesnych rozwiązań finansowych

4.2. Funkcjonalność aplikacji wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi i obszarów pokrewnych

4.3. W kierunku zmian – nowoczesne technologie finansowych a minimalizacja wykluczenia finansowego

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Financial exclusion. From traditional to digital finance (Summary)